Palliatieve Zorg Nederland introduceert samen met KWF het spel Kiezen & Delen

Nieuws NPZ Rotterdam en omstreken 13 november 2023

Kaartspel Kiezen & Delen nodigt mensen uit te praten over belangrijke keuzes in het leven.

Praten over ziek zijn, de laatste levensfase en overlijden is voor veel mensen lastig. Maar het is ook heel waardevol als iemand zijn waarden, wensen en behoeften deelt met een naaste of zorgverlener. Daarom ontwikkelde PZNL (Palliatieve Zorg Nederland) samen met KWF Kiezen & Delen, een kaartspel waarmee het gemakkelijker wordt om over moeilijke onderwerpen te praten.

Het kaartspel is een laagdrempelig hulpmiddel, dat mensen via vragen, stellingen en dilemma’s uitnodigt met elkaar in gesprek te gaan. Het kaartspel is te spelen door jong en oud, door ziek en gezond. Alle keuzes die op de 52 kaartjes staan vermeld, helpen te ontdekken wat de spelers belangrijk vinden in hun leven. De ervaring is dat deze gesprekken veel rust geven, duidelijkheid scheppen en voor een sterke onderlinge verbinding zorgen. En wanneer wensen zijn besproken met de zorgverlener, kan er betere en meer gerichte zorg worden verleend.

Het kaartspel is gratis op te vragen via www.kiezenendelen.nu

Contact