Kort verslag bijeenkomst hospicevoorzieningen

Nieuws NPZ Rotterdam en omstreken 14 juli 2020

Bijeenkomst voor alle hospice voorzieningen op 2 juli 2020

Op 2 juli 2020 heeft de eerder uitgestelde bijeenkomst voor de coördinatoren van hospicevoorzieningen alsnog plaatsgevonden in het inloophuis in Capelle a/d IJssel. Veel dank aan Inloophuis Capelle voor het beschikbaar stellen van de ruimte. Van de 13 locaties was de helft aanwezig. De bijeenkomst startte met een voorstelronde waarin ook de ervaringen met betrekking tot Corona werden gedeeld.

In de bijeenkomst zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen:

  • omgaan met respijt opnames, ook bij chronisch zieken en terminaal orgaan falen,
  • mensen met terminaal dementie in het hospice
  • mogelijkheden om gezamenlijk vrijwilligers te scholen.
  • wat bieden hospices aan nazorg en signalering van verstoorde rouw

Verder zijn de mogelijkheden van de inzet van geestelijk verzorgers in de bijna thuis huizen benoemd en de bedbezetting in onze regio. Er blijkt geen tekort aan plaatsen te zijn waardoor het starten van een nieuw hospice niet nodig is, ook bezien vanuit de schaarste van zorgpersoneel. Tevens is afgesproken om de bezoekregelingen duidelijk op een rij te zetten bij een mogelijke nieuwe golf in Corona-besmettingen. Dan is de bezoekregeling helder voor doorverwijzers én voor toekomstige gasten. Het NPZR&o kan hier een coördinerende rol bij spelen.

De bijeenkomst werd erg op prijs gesteld en men gaf aan veel van elkaars ervaringen te kunnen leren. Met elkaar is afgesproken dat in november een tweede bijeenkomst wordt georganiseerd. Ketencoördinator van het NPZR&o Sandra Post neemt hiervoor het initiatief.

Contact