aaier Palliatieve Zorg Longoncologie beschikbaar voor alle ziekenhuizen in Nederland

Nieuws NPZ Rotterdam en omstreken 22 februari 2021

De ‘Waaier Palliatieve Zorg Longoncologie’ is vanaf nu beschikbaar voor alle long(kanker)afdelingen in Nederland. Zorgverleners kunnen deze informatiewaaier voor patiënten, aanpassen aan het aanbod in hun eigen regio en de waaier uitreiken aan mensen met longkanker. In de waaier staat praktische informatie over palliatieve zorg in de eigen regio buiten het ziekenhuis.

Palliatieve zorg bij longkankerpatiënten
Al vanaf het moment van diagnose, leven veel longkankerpatiënten met de dood. Voor ongeveer 60% van de ca. 13.000 nieuwe patiënten per jaar in Nederland is genezing niet mogelijk. Veel patiënten met longkanker zitten vaak al na de diagnose in de palliatieve fase of laatste levensfase (soms voor korte tijd, maar soms ook jarenlang). Daarom is aandacht voor palliatieve zorg zo belangrijk. Het is van belang dat er niet alleen een goed vangnet is voor patiënten en naasten, maar ook dat dat goed gevonden en ontsloten is. De regionale Waaier Palliatieve Zorg Longoncologie biedt uitkomst.

Wat staat er in de Waaier Palliatieve Zorg Longoncologie?
De informatieve Waaier Palliatieve Zorg Longoncologie geeft patiënten met longkanker in de palliatieve fase (gevorderd stadium III of stadium IV) en hun naasten, praktische informatie over palliatieve zorg in de eigen regio buiten het ziekenhuis. Verschillende thema’s worden aangekaart, o.a. thuiszorg, verwerking, hospicevoorzieningen, ondersteuning bij levensvragen en vragen rond het levenseinde. Websitelinks naar regionale en nationale organisaties bieden lokale en meer gedetailleerde informatie. Voor zorgverleners biedt de waaier handvatten om het gesprek over het levenseinde aan te gaan en om beter te kunnen doorverwijzen naar palliatieve zorg. Bekijk de informatiewaaier van Franciscus Gasthuis & Vlietland. 

Bekijk de video voor meer informatie over de waaier

Al vijf regionale waaiers ontwikkeld
De waaier is oorspronkelijk ontwikkeld door het Amphia Ziekenhuis. In 2020 heeft Longkanker Nederland in samenwerking met Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda en het Amphia Ziekenhuis de implementatie van regionale versies mogelijk gemaakt in het Erasmus Medisch Centrum, Franciscus Gasthuis & Vlietland, IJsselland Ziekenhuis en Maasstad Ziekenhuis. De waaiers worden sinds januari 2021 uitgereikt door zorgverleners die hiervoor een speciale korte training hebben gevolgd.

Ook een regionale waaier ontwikkelen voor jouw ziekenhuis?
Zorgverleners van long(kanker)afdelingen die interesse hebben, kunnen de waaier regionaal aanpassen en aan hun patiënten met longkanker uitreiken. De waaier wordt beheerd en beschikbaar gesteld door Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda. In het document hieronder (witboek) wordt uitgebreide informatie gegeven over hoe zorgverleners de waaier kunnen aanpassen en implementeren op hun eigen afdeling.

Meer informatie

Deze uitrol is financieel mogelijk gemaakt door de geneesmiddelenbedrijven AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, MSD, Pfizer Oncology, Roche en Takeda en door KWF.

 

Contact