Workshop 4 - Proactieve zorgplanning bij mensen met dementie

Deze workshop wordt gegeven door Laura Bavelaar, gepromoveerd bij de afdeling Public Health and Primary Care van het LUMC.

Laura Bavelaar promoveerde met haar proefschrift ‘Thinking ahead - Supporting family caregivers of nursing home residents with dementia in advance care planning’. In haar proefschrift stelt Laura dat het ook in de palliatieve zorg bij dementie belangrijk is om vooruit te denken over wensen en grenzen in de zorg voor later. Omdat mensen met dementie niet altijd meer zelf hun voorkeuren kunnen aangeven, spelen naasten hierbij een grote rol. Het blijkt echter dat een palliatieve zorgaanpak bij dementie nog niet goed wordt ingezet, terwijl steeds meer mensen dementie krijgen en passende zorg nodig hebben.

In de workshop proactieve zorgplanning bij mensen met dementie gaat Laura Bavelaar in op wat proactieve zorgplanning inhoudt bij mensen met dementie.

In de workshop komen de volgende onderdelen aan de orde:

  • Wat is palliatieve zorg en proactieve zorgplanning?
  • Wat kunnen naasten van mensen met dementie en zorgmedewerkers bespreken tijdens een proactief familiegesprek?
  • Vooruitdenken over wensen en grenzen in de zorg voor later: Hoe ervaren naasten van mensen met dementie dat?

 

Contact