Workshop 5 - Proactieve zorgplanning bij mensen met hartfalen

Deze workshop wordt gegeven door Aagje Noordhuizen, verpleegkundig specialist hartfalen in het IJsselland ziekenhuis.

Patiënten met gevorderd hartfalen hebben een onzekere levensverwachting en ziektebeloop en een slechte prognose. Het ziektetraject bij hartfalen is vaak lang en gaat gepaard met soms acute verslechteringen en dan weer langere periodes met stabiliteit. Juist voor deze patiënten is het essentieel dat een goed Advance Care Planning (ACP)-gesprek wordt gevoerd.

In de workshop proactieve zorgplanning bij mensen met hartfalen gaat Aagje Noordhuizen in op wat proactieve zorgplanning inhoudt bij mensen met hartfalen.

In de workshop komen onder andere de volgende onderdelen aan de orde:

  • Wat zijn specifieke kenmerken met betrekking tot de palliatieve behandeling bij mensen met hartfalen?
  • Waar moet je als zorgprofessional op letten bij de zorgverlening voor deze doelgroep?
  • Hoe zie je of een patiënt echt in de laatste levensfase zit?
  • Vragen rondom (het uitzetten van) de ICD.
  • Waar kan het hartpad uitkomst bieden?
  • Telemonitoring.

 

Contact