Workshop 1 - Proactieve zorgplanning bij mensen met Parkinson

Deze workshop wordt gegeven door Akke Boersma, specialist ouderengeneeskunde, kaderarts palliatieve zorg en kaderarts geriatrische revalidatie bij De Zellingen.

De ziekte van Parkinson is een complexe en voor veel patiënten een bijzonder invaliderende aandoening. De ziekte kenmerkt zich niet alleen door lichamelijke symptomen zoals stijfheid, traagheid, tremor en klachten over het lopen en de balans, maar ook door cognitieve achteruitgang, stemmings- en angstklachten, slaapstoornissen, en autonome dysfunctie.

Het beloop is chronisch progressief, wat betekent dat de symptomen in ernst toenemen. Een zorgvuldige diagnostiek en een goede behandeling zijn essentieel voor deze chronisch progressieve aandoening, niet alleen voor de patiënt zelf, maar ook voor diens naasten.

Het is belangrijk voor patiënten die de diagnose Parkinson hebben gekregen en voor hun naasten om tijdig na te denken over wat voor hen belangrijk is en wat kwaliteit van leven maakt. Het is aan de zorgverleners om hen daarbij te voorzien van goede informatie over de verschillende keuzemogelijk-heden, consequenties, onzekerheden en verantwoordelijkheden.

In de workshop proactieve zorgplanning bij mensen met Parkinson gaat Akke Boersma in op wat proactieve zorgplanning bij mensen met de ziekte van Parkinson inhoudt.

In de workshop komen onder meer de volgende onderdelen aan de orde:

  • Proactieve zorgplanning gesprekken, wie/wat/wanneer?
  • Kennismaking met de RADPAC-PD.
  • Medicamenteuze behandeling in de palliatieve fase en in de terminale fase.
Contact