De workshop proactieve zorgplanning bij mensen met een oncologische aandoening = vol

Deze workshop wordt gegeven door Auke Huijben internist oncoloog bij het Maasstadziekenhuis en Alejandra Arias Mesa, oncologie- en palliatief verpleegkundige bij Laurens Thuiszorg, verpleegkundig consulent palliatieve zorg bij PaTz en ketencoördinator bij het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam & omstreken.

Proactieve zorgplanning is een continu en dynamisch proces van gesprekken over levensdoelen en keuzes en welke zorg daar nu en in de toekomst bij past. De zorgverlener kan hier al vroeg in het ziektetraject mee starten in het kader van bewustwording van de eigen eindigheid bij de patiënt. Proactieve zorgplanning, met gezamenlijke besluitvorming als leidraad, is dus veel meer dan een wilsverklaring en het benoemen van een wettelijke vertegenwoordiger.Auke Huijben en Alejandra Arias Mesa

In de workshop proactieve zorgplanning bij mensen met een oncologische aandoening gaan Auke Huijben en Alejandra Arias Mesa in op wat proactieve zorgplanning inhoudt bij mensen met een oncologische aandoening. In de workshop komen de volgende onderdelen aan de orde:

  • Wanneer starten met proactieve zorgplanning?
  • Hoe wordt proactieve zorgplanning uitgevoerd en door wie kan dit allemaal worden uitgevoerd?
  • Hoe krijgen we meer bewustwording bij de zorgverleners, patiënten en naasten?
  • Hoe zorgen we voor een goede overdracht tussen 1e, 2e lijn?
Contact