Palliatieve Sedatie, Over de moeilijke of falende sedatie

door Jet van Esch, SOG

Download hier de presentatie van Jet van Esch over Palliatieve Sedatie

Palliatieve sedatie is een niet meer weg te denken fenomeen binnen de levenseindezorg. Jaarlijks wordt in ongeveer 18% van de sterfgevallen in Nederland palliatieve sedatie toegepast (vd Heide, 2015). De indruk bestaat dat dit percentage nog jaarlijks toeneemt. Inmiddels is ook duidelijk geworden dat de verwachtingspatronen rondom palliatieve sedatie nogal eens verschillen, zowel bij patiĆ«nt, naasten, het zorgteam en de arts. Lang niet alle ingezette palliatieve sedaties verlopen volgens “het boekje”. Nadere analyse leert ons in zo’n situatie dat (naast de farmacologische problemen) de volgende factoren hier debet aan kunnen zijn:

  • onvolledige communicatie;
  • “onduidelijke en/of  te vroege” indicatiestelling;
  • onvoldoende voorbereiding, en monitoring tijdens de uitvoering,

In deze workshop werd de richtlijn Palliatieve sedatie kort doorgenomen aan de hand van een interactieve casusbespreking, Er werden handvatten gegeven voor de dagelijkse praktijk en adviezen aangereikt hoe te handelen als de ingezette sedatie niet volgens verwachting verloopt. De volgende items kwamen aan de orde: besluitvorming & indicatiestelling, communicatie, voorbereiding en aspecten van de uitvoering & monitoring, met oog voor de verschillende rollen van betrokken hulpverleners.

Meer informatie;

Contact