Markering en besluitvorming en de rol van de (huis)arts

Markering en besluitvorming en de rol van de (huis)arts

door Kees Goedhart

Download hier de presentatie van Kees Goedhart: markering en besluitvorming

In oktober 2017 publiceerden het IKNL en Palliactief (de vereniging van professionals werkzaam binnen de palliatieve zorg) na uitgebreide consultatie onder stakeholders het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg. Dit kader heeft de wensen van de patiënt en zijn naasten als vertrekpunt.

Op basis hiervan zijn uitgangspunten en normen benoemd die passen bij goede palliatieve zorg. Naast deskundigheid  en continuïteit van zorg, worden met name vroegtijdige markering, besluitvorming en pro actieve zorgplanning genoemd als essentiële elementen.

In deze workshop gingen de deelnemers met elkaar in gesprek naar aanleiding van concrete casuïstiek. Vanuit ieders positie als arts of consulent CPT werd uitgebreid stilgestaan bij de invulling van thema's vroegtijdige markering, besluitvorming en pro actieve zorgplanningHierbij kwamen thema's aan de orde als de gefragmenteerde gezondheidszorg, hoe eenduidig met deze thema's om te gaan en de rol van de overdracht. De onderwerpen die in de discussies aan de orde kwamen, waren: vroegtijdige markering en pro actieve zorgplanning, goede overdracht, gezamenlijke besluitvorming en de grenzen van deze methode, bij bepaalde fysiek en mentaal kwetsbare patiënten.

 

Contact