Workshop Klantreis door Inge Schonagen, directeur ConForte en ketenregisseur stedelijke keten dementie Rotterdam en Marleen Harkes, Klinisch geriater bij Maasstad ziekenhuis.

(Deze workshop is vooral interessant voor zorgprofessionals die werken binnen de dementiezorg)

De keten dementie kent een meerjarenplan van 2019 tot 2024. Dit plan willen we herijken. Daartoe hebben we een aanzet voor een analyse gemaakt van de huidige situatie, op basis van de landelijk zorgstandaard dementie. Deze analyse van de huidige situatie is gebaseerd op een aantal fases in het leven van dementie; de klantreis. Samen met een groep casemanagers dementie en alzheimer in Rotterdam hebben we de verschillende stappen in deze klantreis gekoppeld aan de zorgvraag; het zorgpad. 

Tijdens deze workshop willen we samen kijken of we voldoende inzicht in de knelpunten hebben, waar er witte vlekken zijn en waar mogelijke oplossingen liggen. We willen een aantal thema's benoemen waar vanuit , zorgverleners binnen de dementiezorg, behoefte aan is en samen bepalen wat we de aankomende jaren gaan doen. 

Wilt u samen (casemanagers, POHers, ouderenmaatschappelijk werkers) het actieplan voor de toekomst bepalen? Meld u dan aan voor deze workshop.

Via deze link gaat u naar het aanmeldformulier

Contact