Presentaties scholing zorgtechnologie

Nieuws Netwerk Oost-Veluwe 15 maart 2023

Zonder zorgtechnologie geen toekomstbestendige zorg 
Schrikbarende berichten in de media en in de zorgpraktijk van alledag. Het aantal mensen dat een (intensief) beroep doet op de zorg neemt toe. Het aantal professionals stijgt niet mee met de toenemende vraag. Is zorgtechnologie voor kwetsbare ouderen, mensen met dementie en mensen in de palliatieve levensfase dé uitkomst om langer thuis te kunnen wonen of thuis te sterven?

Op 15 maart 2023 werd hierover een symposium georganiseerd door de netwerken Dementie/Geriatrie en Palliatieve Zorg Oost-Veluwe. De inhoud is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Deltion College, ’s Heeren LooAventus en de Technologie en Zorg Academie ( TZA). Deze samenwerking kwam ook tot uiting in de  bezoekers; een mooie mix van studenten, docenten en mensen uit het werkveld. 

De presentaties zijn hier als pdf terug te vinden.