Wie werken er?

Initiatiefnemers

Café Doodgewoon is een initiatief van het netwerk palliatieve zorg Oost Veluwe.

Werkgroep

Een groep betrokken netwerkleden en vrijwilligers vormen samen de werkgroep. Gezamenlijk hebben zij zowel een organisatorische, voorwaardenscheppende als een uitvoerende rol. Zij onderhouden contact met de verhuurder, de vormgeefster, de sprekers, plannen de thema’s e.d. Er zijn altijd minimaal vijf werkgroepleden aanwezig om gasten te ontvangen, de avond te openen en te sluiten, vragen te beantwoorden of eventueel door te verwijzen. Iedere avond wordt er een korte vragenlijst uitgedeeld waarop de gasten kunnen aangeven welke onderwerpen ze graag aan bod zien komen in volgende cafés. Uit deze voorkeuren maakt de werkgroep een keuze.

De werkgroep bestaat uit: 

  • Hetty van Veen, coördinator bij de Kap en Hospice Apeldoorn
  • Henny de Ronde, vrijwilliger Hospice Apeldoorn
  • Wilma de Graaff, vrijwilliger Hospice Apeldoorn
  • Paulien van der Horst, vrijwilliger hospice Apeldoorn
  • Nico van Kempen, vrijwilliger de Kap
  • Mirjam Verweij, vrijwilliger de Kap
  • Tadusi Zwaneveld, vrijwilliger de Kap
  • Ton Jacobs, voormalig bestuurder van Attent 24uurszorg
  • Berdine Koekoek, coördinator netwerk palliatieve zorg en Centrum voor Levensvragen