Voor wie?

Café Doodgewoon staat open voor iedereen die zich wil verdiepen in thema’s rond de eindigheid van het leven. Naast het elkaar informeel ontmoeten en ervaringen uitwisselen is er per avond aandacht voor een thema op het gebied van zorg in de laatste levensfase (palliatieve zorg). Er is gelegenheid één van de vrijwilligers of de gastspreker voorafgaand of na de lezing persoonlijk te spreken, uw vragen te stellen of om advies te vragen.