E-book

Wanneer iemand ziek is en niet meer beter wordt, ontstaan er veel vragen. Om zo goed mogelijk te voldoen aan de behoeften en wensen van iemand in de laatste levensfase, is het belangrijk dat patiënten en naasten weten welke mogelijkheden er zijn op het gebied van palliatieve zorg. Wij zijn dan ook verheugd over de lancering van het e-book palliatieve zorg voor patiënten, dat Patiëntenfederatie Nederland in samenwerking met KNMG en PZNL ontwikkelde.

Het e-book is speciaal geschreven voor patiënten en diens naasten en is gebaseerd op het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg Nederland (IKNL, 2017). In dit kwaliteitskader staan de afspraken die (vertegenwoordigers van) patiënten, naasten, ouderen, zorgverleners en zorgverzekeraars hebben gemaakt over goede palliatieve zorg. Het e-book is online te lezen en downloadbaar als printversie.

De lancering van het e-book valt samen met een publiekscampagne rondom palliatieve zorg van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ter ondersteuning van de campagne ontwikkelde het ministerie een website waar palliatieve patiënten en hun naasten de voor hen belangrijkste informatie kunnen vinden, www.overpalliatievezorg.nl. In Trouw verscheen een interview over de campagne.

Aanmelden nieuwsbrief
Klik op de knop hieronder om je aan te melden voor onze nieuwsbrief