Zorg in een palliatieve zorgvoorziening

Hospices

Folder gezamelijke hospices NWVeluwe

In hospices biedt een eigen team van gespecialiseerde verpleegkundigen, met ondersteuning van vrijwilligers, 24 uur zorg. Ook hier ligt de nadruk op leven zoals thuis. In de regel zijn hospices groter dan bijna-thuis-huizen en hebben ze meer bedden (zes tot tien). Familie en andere naasten kunnen blijven logeren. Soms heeft een gespecialiseerde verpleeghuisarts, een huisarts of een medisch specialist de medische verantwoordelijkheid. Daarnaast kan een beroep worden gedaan op andere hulpverleners, zoals de psycholoog of de geestelijk verzorger. Hospices kunnen zelfstandig zijn, gevestigd zijn in een verzorgings- of verpleeghuis of hiermee nauw samenwerken. Een hospice is geschikt voor mensen die om sociale en/of medische redenen, niet meer thuis kunnen worden verzorgd. Patiƫnten kunnen ook tijdelijk worden opgenomen om de mantelzorgers enkele dagen of weken te ontlasten.

Verpleeghuizen

Verpleeghuizen bieden u huisvesting met verzorging, behandeling en begeleiding wanneer u niet langer thuis of in een verzorginghuis kan verblijven. Verschillende verpleeghuizen beschikken ook over specifieke afdelingen voor palliatieve zorg aan niet-bewoners van het verpleeghuis. Een dergelijke afdeling bestaat uit enkele kamers met een huiskamer (met logeergelegenheid) die speciaal zijn ingericht voor palliatieve zorg. Verzorging en verpleging wordt gegeven door professionele verpleegkundigen en verzorgenden. De verpleeghuisarts is verantwoordelijk voor de medische zorg. Andere hulpverleners – zoals de geestelijk verzorger, de psycholoog, de fysiotherapeut, de maatschappelijk werker – kunnen op afroep worden ingezet. De opnameduur van deze unit is maximaal drie maanden. Deze periode kan verlengd worden.

Bijna-thuis-huizen

Bijna-thuis-huizen bieden zorg zoals in de thuissituatie. De huizen zijn kleinschalig (drie tot vijf bedden) met logeergelegenheid voor de naasten. Vrijwilligers hebben de rol van gastvrouw/gastheer. Ook huishoudelijke en onderhoudstaken worden door hen gedaan. De professionele hulpverlening wordt gedaan door de eigen huisarts, de thuiszorg, de fysiotherapie, enzovoorts. Bijna-thuis-huizen zijn vooral geschikt voor mensen die om sociale redenen niet langer thuis kunnen worden verzorgd. Bijvoorbeeld wanneer er onvoldoende hulp is van familie en vrienden of wanneer deze mantelzorgers de zorg thuis niet meer aan kunnen.

Verzorgingshuizen

Verzorgingshuizen bieden huisvesting met verzorging en begeleiding wanneer u niet langer zelfstandig kunt wonen. Sommige verzorgingshuizen bieden terminale zorg aan niet-bewoners. In de regel bestaat deze voorziening uit een zogenaamde TOP-kamer (TOP staat voor Tijdelijke Opname). De opnameduur voor een TOP-kamer is in de regel maximaal zes weken.

Aanmelden nieuwsbrief
Klik op de knop hieronder om je aan te melden voor onze nieuwsbrief