Overige scholingen

Basiscursus palliatieve zorg voor verpleegkundigen niveau 4/5/6

De netwerken palliatieve zorg in de provincie Utrecht werken samen met het ROC Midden-Nederland bij de basiscursus palliatieve zorg voor verpleegkundigen niveau 4/5/6. In 2022 zullen weer cursussen in Utrecht en Amersfoort worden georganiseerd.

Als verpleegkundige word je regelmatig geconfronteerd met cliënten die een levensbedreigende aandoening hebben. Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van leven verbetert door het voorkomen en verlichten van lijden. De zorg richt zich op het behandelen van pijn en andere problemen op lichamelijk, psychosociaal en spiritueel gebied. Door toenemende complexiteit wordt het steeds belangrijker dat verpleegkundigen de methodiek van palliatieve besluitvorming beheersen, multidisciplinair kunnen samenwerken en adequaat inspelen op de individuele wensen en behoeften van de cliënt.

Doelgroep: Verpleegkundigen die werkzaam zijn in de thuiszorg, verpleeghuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, verstandelijk gehandicaptenzorg, in een hospice of in een (kleinschalige) wooneenheid.

De eerstvolgende basiscursus van zes avonden start in maart 2022.

Meer informatie en aanmelden

De cursus kan ook incompany worden gegeven (kosten ca. €5.000). Meer weten? Neem dan contact op met de netwerkcoördinator

Terugkijken scholing palliatieve sedatie 

Op 9 november 2021 is er een online scholing gegeven in het netwerk over de herziene richtlijn palliatieve sedatie. Hoewel de definitieve richtlijn nog niet klaar is, is deze scholing zeker de moeite waard om terug te kijken. Het helpt je kennis over palliatieve sedatie op te frissen of als je er nog weinig ervaring mee hebt opgedaan, om je te informeren over de inns en outs van palliatieve sedatie.

 

Terugkijken symposium 'Hoop sterft als laatste' 

Op 5 oktober 2021 werd dit symposium georganiseerd voor de netwerken palliatieve zorg Noordwest Utrecht en Utrecht-Zuid.

Tijdens dit symposium komt aan bod dat je hoop vanuit verschillende perpectieven kunt benaderen. Er worden mooi handvaten gegeven om met hoop om te gaan, ook al lijkt deze hoop niet realistisch. 

Let op, er is even wat minder goed geluid bij de start van de presentatie van Erik Olsman, maar dat wordt snel hersteld!

 

 

Nieuwsbrief
Wil je op de hoogte blijven van het nieuws uit de regio? Meld je dan aan.