Regionaal

Het Netwerk Palliatieve Zorg is een samenwerkingsverband van organisaties dat de zorg voor mensen in de laatste levensfase zo goed mogelijk wil organiseren. Betaalde en onbetaalde hulpverleners werken hierin samen. Op die manier kan men elkaar aanvullen en wordt het mogelijk de overgang van patiënten van de ene naar de andere zorgplek te verbeteren. De netwerkcoördinator is het aanspreekpunt voor de regio Noord-en Oost-Flevoland. Nederland kent ongeveer 65 netwerkregio's.

Netwerkpartners

Publicaties en documenten

In het jaarplan leest u de voorgenomen activiteiten van het Netwerk binnen Noord- en Oost-Flevoland.

Afstemming en overleg

De netwerkpartners zijn betrokken bij het netwerk en leveren hun bijdrage door verschillende activiteiten:

 • Scholing van professionals en vrijwilligers
 • Het platform is een overleg dat 5 à 6 keer per jaar plaatsvindt, hier komen alle partners bij elkaar. Het platform is een overleg 5 x per jaar, waar alle partners bij elkaar komen. Hier worden knelpunten en ontwikkelingen besproken, samenwerkingsafspraken gemaakt en geëvalueerd en verbeteringen rondom de zorg en behandeling afgestemd.
 • De stuurgroep is een groep die 4 keer bij elkaar komt, waar met name managers van de verschillende instellingen met elkaar afstemmen & zorgdragen voor de randvoorwaarden om de verbeteringen en ontwikkelingen binnen de palliatieve zorg te faciliteren.
 • Op verschillende vlakken wordt er samen gewerkt door de netwerkpartners, binnen projecten en goede voorbeelden. Dit kan zowel casuistiekbespreking zijn, als m.b.t. samenwerking rond een onderdeel. (b.v. Coalities in de zorg). Zo wordt met elkaar vorm gegeven aan het fundament van het netwerk.

Links

Organisaties

 • www.palliaweb.nl/netwerkzorg 
  Op deze pagina kunt u de weg vinden naar sites van netwerken palliatieve zorg in Nederland. Op zo'n site vindt u informatie over palliatieve zorg in uw regio.
 • www.palliactief.nl 
  Palliactief is dé landelijke multidisciplinaire beroepsvereniging, die zich inzet voor de palliatieve zorg in de volle breedte. Het is een vereniging van en voor alle professionals werkzaam in de palliatieve zorg.
 • www.vilans.nl 
  Hét kenniscentrum voor langdurende zorg
 • www.ahzn.nl
  Doelstelling is o.a. het behartigen van de belangen van de zelfstandige high-care hospices in Nederland ten behoeve van de aan hun zorg toevertrouwde patiënten.
 • www.ipso.nl 
  Instellingen Psychosociale Oncologie - ondersteunt haar leden zodat zij daadwerkelijk bij kunnen dragen aan een verbetering van de kwaliteit van leven van mensen die te maken hebben met kanker, in goede samenwerking met de overige partijen binnen de zorgketen.
 • www.agora.nl 
  Landelijk ondersteuningspunt palliatieve zorg
 • Consortium palliatieve zorg Ligare

Kinderen en jong volwassenen

 • www.kinderpalliatief.nl 
  Het kenniscentrum kinderpalliatievezorg is erkenning van de eigenheid van palliatieve zorg voor kinderen en de verankering daarvan in Nederland bevorderen zodat de best mogelijke kwaliteit van leven voor hen en hun gezinsleden wordt verkregen.
 • http://dewereldvanverschil.nl/ 
  Bedoeld voor ouders, kinderen en jongeren van wie een gezinslid levensbedreigend ziek is of is overleden, verwacht of onverwacht.
 • http://delevensjas.nl/ 
  Een programma voor kinderen in de leeftijd van 4- 12 jaar (basisschool), hun ouders en leerkrachten. De Levensjas vertelt over het verlies in het leven op een laagdrempelige manier die aansluit bij de kinderen en steekt in op positieve herinneringen. 

Diversen

 • www.palvooru.nl 
  Pal voor u is een landelijk magazine voor mensen met een ongeneeslijke ziekte en hun naasten. Wat als je niet meer beter wordt? In Pal voor u vertellen deskundigen en mensen die dit zelf meemaken, waar je mee te maken kunt krijgen en hoe je hiermee om kunt gaan. Informatief én openhartig.
 • www.pallialiefje.nl
  Hier kunt u een armsieraad het Pallialiefje bestellen, waarmee u laat zien dat u met de patiënt en/of zijn of haar naaste(n) over het ongeneeslijk ziek zijn durft te praten.

Kwaliteitscriteria 

 1. Het Kwaliteitskader palliatieve zorg
 2. Meetinstrumenten in de palliatieve zorg
Contact