Landelijk

Kwaliteit palliatieve zorg verbeteren

Het ministerie van VWS wil de kwaliteit van palliatieve zorg verbeteren zodat iedere burger verzekerd is van goede palliatieve zorg op de juiste plaats, op het juiste moment door de juiste zorgverleners.

In 2014 is daarom het Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ) gestart. Het NPPZ bestaat uit

  • het ZonMw programma Palliantie. Meer dan zorg 
  • activiteiten in regionale samenwerkingsverbanden (er zijn zeven consortia palliatieve zorg om palliatieve zorg overal in Nederland te optimaliseren) en
  • aanvullend nationaal beleid

Inmiddels is gestart met het Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZII).

Belangrijk uitgangspunt bij de activiteiten en verbeteringen is de patiënt. Uiteindelijk moeten patiënten en naasten kunnen kiezen welke zorg en ondersteuning zij willen in de laatste fase van hun leven. Meer informatie over actuele ontwikkelingen en de voortgang van projecten leest u op Palliaweb.

Infographic

Meer informatie over het landschap palliatieve zorg is te vinden in deze inforgaphic.

Contact