Het netwerk

De regio Noord- en Oost-Flevoland

Het werkgebied van het netwerk bestaat uit Noord- en Oost-Flevoland en heeft betrekking op ongeveer 200.000 inwoners. Het gaat om de gemeenten:

  • Dronten 
  • Lelystad 
  • Noordoostpolder 
  • Urk 
  • Zeewolde

Het netwerk wordt ondersteund door PZNL.

Een belangrijk doel van het netwerk is gezamenlijk een kwalitatief goed aanbod van palliatieve zorg, van op elkaar aansluitende voorzieningen te realiseren. Deze zorg is op de behoefte van de cliënt en naaste afgestemd.

Om bovenstaand doel te bereiken heeft het Netwerk een aantal subdoelstellingen geformuleerd.

  • Het scheppen van voorwaarden om een optimale kwaliteit van palliatieve zorg te kunnen leveren in diverse settingen waar een clïent, die deze zorg nodig heeft, verblijft.
  • Het inzichtelijk maken van het zorgaanbod van diverse zorgaanbieders betrokken bij de palliatieve zorg.
  • Het vertalen van landelijke richtlijnen voor de inhoud en organisatie van palliatieve zorg naar de lokale setting.
  • Het doen van aanbevelingen voor en organiseren van deskundigheidsbevordering aan zorgverleners; professionals en vrijwilligers.
  • De palliatieve zorg lokaal ondersteunen door telefonische consultatie aan hulpverleners. Deze consultatie kan op zowel inhoudelijk als organisatorisch gebied zijn. De consultatie vindt plaats via de palliatief consulent of de helpdesk Amsterdam.
Contact