Thema's

Bepaalde thema's staan centraal binnen het Netwerk Palliatieve Zorg. Hierover is nog meer te vertellen.

In 2015-2016 organiseerde het Netwerk Palliatieve Zorg het door ZonMw gesubsidieerde project STEM inspireert formele en informele zorg. Een train de trainer scholing voor professionals en vrijwilligers. Het doel: de communicatie bevorderen tussen zorgverlener en zorgvrager/naaste(n), maar ook het bevorderen van de verbinding tussen formele en informele zorg.

Wat wil STEM?

STEM wil sterven uit de taboe- en medische sfeer halen en een volwaardige plaats in het leven geven, door mensen te stimuleren over sterven te praten. Met verhelderende filmpjes wordt zichtbaar hoe snel iemand - ook ongewild - geneigd is om zijn eigen waarden te laten doorklinken bij het sterfproces van een ander. Alle cursisten benoemden deze bewustwording als een belangrijk leerpunt.

Loslaten

Een deelnemer vertelt: "Het gaat bij STEM niet om te oordelen, maar om een objectieve kijk op de mens met wie je te maken hebt. Ik ervaar dat het makkelijker is geworden om de juiste zorg te geven, zowel aan de persoon zelf als aan zijn naasten. Vooral wanneer mensen keuzes maken die botsen met je professionele houding. Daarnaast is STEM voor mij zelf ook een waardevol instrument geworden dat helpt om afstand te nemen in moeilijke situaties en los te laten."

Deelnemers

Netwerkpartners die aan de scholing deelnamen zijn: Woonzorg Flevoland, Welzijn Lelystad, Icare, Hospice Dronten, Coloriet, Toon Hermans Huis Dronten, MC Groep, Zorggroep Oude en Nieuwe Land  en Talma Urk.

Resultaat

Alle deelnemers stelden een plan van aanpak op om het STEM gedachtegoed te verspreiden binnen de eigen organisaties. De voortgang van deze activiteiten komt terug op de agenda van het Netwerk.

Informatieavonden in Flevoland: “Ik mis je, wat nu?”

Jongeren hebben of krijgen te maken met verlies. Verlies door overlijden, een ernstige ziekte van iemand die hun dierbaar is; je verliest alles wat vertrouwd en gewoon was en gaat een nieuwe, onbekende fase in.  Wanneer jongeren te maken krijgen met verlies, wordt hun veerkracht op de proef gesteld. De behoefte om niet anders te zijn dan anderen, kan maken dat jongeren alleen komen te staan in hun verdriet. Ervaring met verlies heeft vaak invloed op hun functioneren op school en thuis. Jongeren gaan anders om met verdriet dan volwassenen. Het is voor hen vaak moeilijk om uiting aan gevoelens te geven.

Bijeenkomsten

In 2016 werden er in Dronten en Emmeloord   informatiebijeenkomsten georganiseerd over hoe jongeren met verlies omgaan.  Deze avonden zijn goed bezocht door ouders, hulpverleners, zorg coördinatoren en docenten van middelbare scholen.  Het programma bestond uit verschillende onderdelen:  er werd uitleg gegeven over het lesmodule wat is ontwikkeld waar scholen gebruik van kunnen maken als een leerling te maken heeft met verlies en afscheid van een dierbare. Marie Jose Pullens vertelde een persoonlijk verhaal over haar zoon die op 11 jarige leeftijd is overleden. Ze vertelde dit verhaal door de ogen van haar andere zoon om zo de wereld te verkennen van een rouwende jongere en hoe die verschilt van de volwassene. Na de pauze zijn de deelnemers zelf creatief aan de slag gegaan om vanuit  gevoel een schilderij te maken met kunstenares Sacha Jantzee.
In 2017 heeft "Ik mis je, wat nu? " een lezing georganiseerd met Daan Westerink welke een zeer groot aantal bezoekers had. Op 12 en 19 oktober organiseren we de theatervoorstelling "Radiostilte" in Lelystad en Bant.

Lesprogramma op school ik mis je! wat nu?

De mensen die werken in het voortgezet onderwijs, maken dagelijks jongeren mee in de leeftijd van 12-18  jaar die te maken kunnen hebben met overlijden en afscheid van een dierbare. Daarom hebben verschillende organisaties op het gebied van jongeren en verlies, de handen ineen geslagen en hebben speciaal hiervoor een lesprogramma ontwikkeld. In dit lesprogramma zijn  onderdelen opgenomen om rouw en gemis in de klas bespreekbaar te maken. U kunt dit programma opvragen op netwerkpalliatievezorg@coloriet.nl

Emotie en kunst

Uiting geven aan gevoelens kan moeilijk zijn, maar lukt vaak wel in kunst.
In het programma van “Ik mis je! Wat nu?” wordt emotie met kunst verbonden. Kunst in de meest ruime zin van het woord. Het kan gaan om het maken een gedicht of verhaal, schilderij of beeld, maar ook een film, een foto(reeks), een lied, dans, muziek of digitale verwerking zijn mogelijkheden. Tijdens de informatiebijeenkomsten is gewerkt met teksten en afbeeldingen als inspiratie om te gaan schilderen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenwerkingsverband Flevoland  “Ik mis je! Wat nu?”

Dit bestaat uit de volgende organisaties:
Netwerken Palliatieve zorg Flevoland, Rouw NOP, Bibliotheken Flevoland,  Stichting de KIM. Voor meer informatie of om  de lesmodule te bestellen, kunt contact opnemen met de coördinator van dit netwerk op (0320) 290980 of via netwerkpalliatievezorg@coloriet.nl

PalliArts in de regio

Een app met actuele landelijke en regionale informatie over palliatieve zorg. PalliArts ondersteunt (huis)artsen en anderen bij het verlenen van goede palliatieve zorg, afgestemd op de wensen van de patiënt en diens naasten. Op de website van Fibula is te zien welke netwerken deelnemen aan de app. De informatie over palliatieve zorg in deze regio's is (grotendeels) beschikbaar. De app is gratis te downloaden voor zowel iOS als Android.

Landelijke informatie

IKNL verzorgt de landelijke informatie in de app. Denk aan de samenvatting van de richtlijnen palliatieve zorg uit Pallialine en informatie over regionale consultatieteams voor vragen over complexe zorgsituaties. De consultatieteams zijn rechtstreeks te bellen vanuit PalliArts.

Patiëntenfolders 

In de app staan nu nog meer patiëntenfolders die rechtstreeks door (huis)artsen en andere zorgverleners naar een patiënt gemaild kunnen worden. Het gaat om de patiëntenfolders Angst, Anorexie (en gewichtsverlies), Decubitus, Delier, Dyspneu, Jeuk, Koorts, Misselijkheid en overgeven, Slaapproblemen en Vermoeidheid.

 

Contact