Bovenregionaal

Beleid en organisatie

In Nederland zijn zeven consortia palliatieve zorg. Samen vormen de consortia een landelijk dekkend netwerk om palliatieve zorg overal in heel Nederland te optimaliseren. De consortia zijn opgericht in het kader van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ) uit 2014. In 2020 is het NPPZ II uitgebracht, een programma voor de jaren 2020-2027. Voor meer info klik hier Over NPPZ II - Palliaweb.


Consortia zijn samenwerkingsverbanden van:

  • expertisecentra palliatieve zorg
  • netwerken palliatieve zorg en
  • onderwijsinstellingen

In iedere regio zijn de meest relevante zorgverleners en organisaties betrokken, zoals huisartsen, hospices, verpleeghuizen, thuiszorg, ziekenhuizen, vrijwilligers en patiĆ«ntenorganisaties. Meer informatie over de zeven Consortia Palliatieve Zorg vindt u hier.

Consortium Noord Holland en Flevoland

Het Netwerk Palliatieve Zorg in Noord- en Oost-Flevoland maakt deel uit van het consortium Noord Holland en Flevoland. De eerste bijeenkomst was in het voorjaar van 2014 en op 30 maart 2015 is de samenwerking in een convenant vastgelegd. Meer informatie leest u hier

Contact