Even voorstellen: Jente Bosma ondersteunt de nieuwe netwerkcoördinator van de Netwerken Palliatieve Zorg

Nieuws NPZ Noord-Holland Noord – Zaanstreek Waterland 30 mei 2022

Jente ondersteunt de netwerkcoördinator van de netwerken palliatieve zorg in Noord-Holland Noord & Zaanstreek-Waterland. Als adviseur is Jente betrokken bij diverse projecten op het gebied van palliatieve zorg. Binnen deze projecten is Jente contactpersoon omtrent de subsidieverstrekkingen, heeft zij een procesmatige en coördinerende rol en geeft zij advies bij implementaties.

Met haar praktische aanpak en inlevingsvermogen levert Jente een essentiële bijdrage aan projecten en bijeenkomsten die zich richten op het optimaliseren van de zorg voor mensen in hun laatste levensfase en hun naasten. Jente is gezondheidswetenschapper met een master in International Public Health.  Met haar werkervaring bij o.a. Pharos, Geriant en het CIZ (centrum indicatiestelling zorg) heeft zij kennis van de verschillende werkvelden binnen de zorg, van ziektebeelden en van wet- en regelgeving. Deze kennis zet zij in door analytisch en omgevings- en cultuurbewust te werk te gaan. Jente streeft ernaar met een overstijgende blik naar oplossingen te zoeken en haar inlevingsvermogen en verantwoordelijkheidsgevoel maken dat zij een waardevolle bijdrage levert aan het palliatief team.

“Ik houd het einddoel voor ogen door de verschillende aspecten en belangen die meespelen in acht te nemen. Hierin staat een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen voor mij centraal. Ik lever graag een bijdrage aan het toegankelijker en efficiënter maken van de zorgverlening, waarbij de patiënt centraal staat en haar regie zoveel mogelijk wordt behouden.”

Jente werkt samen met netwerkcoördinator Yvette Goudsblom, die sinds juni 2022 de rol van Patricia Appeldoorn heeft overgenomen. 

Nieuwsbrief en contact