Samenwerking en afspraken

Transmurale-samenwerking.png

Transmurale Samenwerking d.m.v. het overdrachtsboekje

De pilot 'Continuïteit van de palliatieve zorg tussen 1e en 2 lijn regio Zwolle' loopt van september 2023 t/m september 2024, met meerdere tussentijdse evaluatiemomenten. 
Bekijk hier het animatiefilmpje over de werkwijze van de pilot en het overdrachtsboekje

Toelichting:
In de regio IJssel-Vecht is een pilot met het overdrachtsboekje gelanceerd met het doel de palliatieve zorg te verbeteren. Speciaal opgeleide Palliatieve Zorgverpleegkundigen worden ingezet om de zorgkwaliteit en continuïteit te verhogen. Het doel is ook het verminderen van ziekenhuisopnames en het beter afstemmen van de zorg op patiëntvoorkeuren, met behulp van een communicatiemiddel in de vorm van een overdrachtsboekje, een losbladig multomapje tussen zorgverleners.

Samenwerking is in de palliatieve fase van het grootste belang om optimale zorg op de juiste plek te kunnen leveren. Samenwerking tussen 1e en 2e lijn (huisartsen, thuiszorg, specialisten, palliatief team Isala, 1e lijns palliatief consultteam IJssel-Vecht, huisartsenpost, ambulancedienst, spoedeisende hulp Isala enz.).

De initiatiefnemers van deze pilot zijn het Regionaal consultteam palliatieve zorg IJssel-Vecht en Noordoost-Overijssel en het PACTeam in Isala, in samenwerking met het Netwerk Palliatieve zorg in de regio IJssel-Vecht.
Met deze samenwerking wordt voldaan aan de kernpunten van het kwaliteitskader palliatieve zorg: tijdige inzet van palliatieve zorg en proactieve zorgplanning, continuïteit & coördinatie van zorg, sterven op de plek van voorkeur en palliatieve zorg als generalistische zorg met, waar nodig, specialistische ondersteuning.

Spoedkits- Hulpmiddelen in de thuissituatie

Vanaf 1 maart 2024 zijn Spoedkits beschikbaar bij de Isala apotheek in Zwolle, 24/7 toegankelijk. 
Huisartsen kunnen een recept met 'Spoedkit' naar de Politheek van Isala sturen, waarna familie de benodigde materialen kan ophalen. Klik hier voor meer informatie over en de inhoud van de Spoedkits. 
Thuiszorg kan zelf blaaskatheters en maaghevels plaatsen, voor ascitesdrainage kan het Regionaal Consultteam Palliatieve Zorg regio IJssel-Vecht en Noordoost-Overijssel gebeld worden (088 - 605 1445).
Dit team biedt dagelijks van 08.00 - 23.00 uur ondersteuning, met een landelijke bereikbaarheidsdienst ’s nachts (via hetzelfde telefoonnummer). 
De pilot wordt gefinancierd door het Netwerk palliatieve zorg IJssel-Vecht, en Mediq levert de materialen.

Samenwerkingsverband Palliatieve Zorg voor IJsselmond

Sinds september 2019 hebben vijf organisaties voor wijkverpleging in Kampen de samenwerking gezocht en gevonden om de zorg voor palliatieve cliënten in de gemeente Kampen en IJsselmuiden te verbeteren. Het uitgangspunt vormt het kwaliteitskader palliatieve zorg. Intensievere samenwerking met huisartsen en paramedici vergroot de kwaliteit van leven en sterven is onze overtuiging.
Na het formuleren van speerpunten zijn twee van de resultaten: Continuïteitshuisbezoeken en Markering van cliënten. Bekijk hier de folder Continuïteitsbezoeken in Kampen en IJsselmuiden.

Werkafspraken Medisch Coördinerend Centrum Klik

Zie website MCC Klik

Samenwerking in de eerste lijn voor oncologische patiënten in regio Zwolle

Lees over het doel en de planning van regionale oncologienetwerken eer op de website van Proscoop.
Of ga rechtstreeks naar de websites van de oncologienetwerken in de regio:
Oncologienetwerk regio Zwolle
Oncologienetwerk regio Zwolle Centrum & Zuid
Oncologienetwerk regio Kampen
Oncologienetwerk regio Dalfsen

Zorg Zoeken

Bekijk het aanbod van zorgaanbieders in de regio IJssel-Vecht en Noordoost Overijssel.

Contact en nieuwsbrief