Samenwerking en afspraken

Transmurale-samenwerking.png

 

Zorg Zoeken

Bekijk het aanbod van zorgaanbieders in de regio IJssel-Vecht en Noordoost Overijssel.

Transmurale Samenwerking 

Palliatieve zorg op de manier en op de plek zoals de patiënt het wenst. Dat is waar alle betrokken zorgprofessionals in het netwerk palliatieve zorg, regio IJssel-Vecht dagelijks naar streven.  En dat gebeurt op veel momenten heel goed. Maar het kan en moet nog veel beter. Vooral op het punt van afstemming en samenwerking tussen al die betrokken zorgprofessionals. Daarom heeft een afvaardiging van de betrokken zorginstanties onder leiding van Daphne de Roode, netwerkcoördinator, een projectgroep samengesteld. Deze projectgroep bekijkt waar de transmurale samenwerking verbeterd kan worden. Lees hier meer over het plan.

Samenwerkingsverband Palliatieve Zorg voor IJsselmond

Sinds september 2019 hebben vijf organisaties voor wijkverpleging in Kampen de samenwerking gezocht en gevonden om de zorg voor palliatieve cliënten in de gemeente Kampen en IJsselmuiden te verbeteren. Het uitgangspunt vormt het kwaliteitskader palliatieve zorg. Intensievere samenwerking met huisartsen en paramedici vergroot de kwaliteit van leven en sterven is onze overtuiging.
Na het formuleren van speerpunten zijn twee van de resultaten: Continuïteitshuisbezoeken en Markering van cliënten. Bekijk hier de folder Continuïteitsbezoeken in Kampen en IJsselmuiden.

Werkafspraken Medisch Coördinerend Centrum Klik

Zie website MCC Klik

Samenwerking in de eerste lijn voor oncologische patiënten in regio Zwolle

Lees over het doel en de planning van regionale oncologienetwerken eer op de website van Proscoop.
Of ga rechtstreeks naar de websites van de oncologienetwerken in de regio:
Oncologienetwerk regio Zwolle
Oncologienetwerk regio Zwolle Centrum & Zuid
Oncologienetwerk regio Kampen
Oncologienetwerk regio Dalfsen
 

Contact en nieuwsbrief