Samenwerking en afspraken

Transmurale-samenwerking.png

 

Zorg Zoeken

Bekijk het aanbod van zorgaanbieders in de regio IJssel-Vecht en Noordoost Overijssel.

Transmurale Samenwerking 

De pilot 'Continuïteit van de palliatieve zorg tussen 1e en 2 lijn regio Zwolle' loopt van september 2023 t/m september 2024, met meerdere tussentijdse evaluatiemomenten. 
Bekijk hier het animatiefilmpje over de werkwijze van de pilot en het overdrachtsboekje

Samenwerking is in de palliatieve fase van het grootste belang om optimale zorg op de juiste plek te kunnen leveren. Samenwerking tussen 1e en 2e lijn (huisartsen, thuiszorg, specialisten, palliatief team Isala, 1e lijns palliatief consultteam IJssel-Vecht, huisartsenpost, ambulancedienst, spoedeisende hulp Isala enz.).

De initiatiefnemers van deze pilot zijn het Regionaal consultteam palliatieve zorg IJssel-Vecht en Noordoost-Overijssel en het PACTeam in Isala, in samenwerking met het Netwerk Palliatieve zorg in de regio IJssel-Vecht.

Het doel van dit project is het borgen van de continuïteit van de palliatieve zorg tussen de 1 e en 2e lijn waarbij wordt voldaan aan de kernpunten van het kwaliteitskader palliatieve zorg: tijdige inzet van palliatieve zorg en proactieve zorgplanning, continuïteit & coördinatie van zorg, sterven op de plek van voorkeur en palliatieve zorg als generalistische zorg met, waar nodig, specialistische ondersteuning.

 

Samenwerkingsverband Palliatieve Zorg voor IJsselmond

Sinds september 2019 hebben vijf organisaties voor wijkverpleging in Kampen de samenwerking gezocht en gevonden om de zorg voor palliatieve cliënten in de gemeente Kampen en IJsselmuiden te verbeteren. Het uitgangspunt vormt het kwaliteitskader palliatieve zorg. Intensievere samenwerking met huisartsen en paramedici vergroot de kwaliteit van leven en sterven is onze overtuiging.
Na het formuleren van speerpunten zijn twee van de resultaten: Continuïteitshuisbezoeken en Markering van cliënten. Bekijk hier de folder Continuïteitsbezoeken in Kampen en IJsselmuiden.

Werkafspraken Medisch Coördinerend Centrum Klik

Zie website MCC Klik

Samenwerking in de eerste lijn voor oncologische patiënten in regio Zwolle

Lees over het doel en de planning van regionale oncologienetwerken eer op de website van Proscoop.
Of ga rechtstreeks naar de websites van de oncologienetwerken in de regio:
Oncologienetwerk regio Zwolle
Oncologienetwerk regio Zwolle Centrum & Zuid
Oncologienetwerk regio Kampen
Oncologienetwerk regio Dalfsen
 

Contact en nieuwsbrief