Consultatie en advies

Het Regionaal Consultteam Palliatieve Zorg 
regio IJssel-Vecht en Noordoost-Overijssel   bel-het-consultatie-team.png

De zorg voor een patiënt in de laatste levensfase stelt hoge eisen aan kwaliteit en deskundigheid. Heeft u vragen, twijfelt u ergens over of wilt u om een andere reden deskundig advies bij uw palliatieve zorgverlening? Neem dan contact op met het Regionaal Consultteam Palliatieve Zorg regio IJssel-Vecht & Noordoost-Overijssel. Het team bestaat uit artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners die als consulent gespecialiseerd zijn in palliatieve zorg. Het team is altijd telefonisch bereikbaar. De leden van het consultteam geven u advies op maat, zij nemen de behandeling niet van u over. De consultatie is vertrouwelijk en er zijn geen kosten aan verbonden.

Vraag naar het dienstdoende lid van het Regionaal Consultteam. De consulent neemt uw consultvraag binnen 30 minuten in behandeling. Na analyse van het probleem stellen een verpleegkundig consulent en een arts-consulent gezamenlijk een advies op. De consulent belt u zo snel mogelijk terug om het advies met u te bespreken. Het advies is gebaseerd op de landelijke richtlijnen. Daarnaast heeft de consulent toegang tot een breed netwerk van experts.

Spirituele zorg: Centrum voor Levensvragen

Levensvragen raken de betekenis van het bestaan, de zin van het leven. Het zijn vragen die sterk kunnen opspelen wanneer iemand te maken krijgt met een ingrijpende gebeurtenis, ongeneeslijke ziekte of een beperkte tijd van leven. Ook bij verlies van werk, partner of verlies van mogelijkheden door ziek zijn. Of wanneer iemand heel kwetsbaar is. Het kan gaan over een ingrijpende gebeurtenis in het leven maar ook over geloof en spiritualiteit. Levensvragen zijn heel persoonlijk. In gesprek gaan met een geestelijk verzorger kan helpen er beter zicht op te krijgen en te onderzoeken in welke richting de patiënt er mee verder kunt. 

Lees verder op de website Centrum voor Levensvragen, regio Overijssel.

PaTz groepen

 Voor de huisarts   Voor de wijkverpleegkundige  Voor de fysiotherapeut

Meerwaarde voor de huisarts

 • meer proactief kijken en preventief denken
 • snel en adequaat handelen op het moment zelf
 • multidisciplinaire meerwaarde door extra oren en ogen
 • steile leercurve door 4 keer zo veel casus
 • ervaringen delen en (h)erkennen
 • retrospectief aandacht voor overlijdens
 • korte lijnen met palliatief consulent(en)
 • meer aandacht voor de zieke mens als geheel
 • afstemming met meerdere thuiszorgaanbieders

 Voor de wijkverpleegkundige

 • inbreng van kennis over het leefsysteem 
 • ruimte voor levensvragen, zingeving en sociale context 
 • direct toepasbare, extra kennis over medicatie 
 • structurele afstemming met huisartsen 
 • korte lijnen met palliatief consulent(en) 
 • verbondenheid door het delen en (h)erkennen van ervaringen
 • brede deskundigheidsbevordering door multiproblematiek 
 • gedragen palliatief beleid 
 • brede bewustwording van de palliatieve fase 


 

Voor de fysiotherapeut

 • verlichten van pijn en benauwdheid door massage en oefeningen
 • preventief handelen om de sta functie te behouden 
 • werken aan kwaliteit van leven door fysieke fitheid
 • signaleren (bijv. oedeem, decubitus) en hulp organiseren 
 • behandelinstructies overbrengen op mantelzorg en wijkverpleging
 • verrijkende kennis van palliatieve zorg
 • meer contact en kortere lijnen met lokale hulpverleners
 • aandacht voor mantelzorg (houding, tiltechniek)
   

 

 

 

 

Contact en nieuwsbrief