Deskundigheidsbevordering

Scholing en deskundigheidsbevordering is een belangrijk thema binnen het netwerk.

In juni start een nieuwe leergang palliatieve zorg voor verpleegkundigen.
De inschrijving is inmiddels gesloten.

In september start een nieuwe leergang palliatieve zorg voor verzorgenden. Bericht over inschrijving volgt. 

Voor landelijke scholingen kijk op het opleidingsoverzicht op Palliaweb.

Algemene informatie rondom scholingen

Toolkits Kennisverspreiding:

Het netwerk is een CRKBO geregistreerde instelling.

 

Contact en nieuwsbrief