Presentaties eerdere symposia

Jaarlijks organiseert het netwerk in het najaar een symposium over palliatieve zorg. Tijdens deze bijeenkomsten kunt u kennis opdoen, collega’s ontmoeten en ervaringen uitwisselen.  Hier vindt u de presentaties van symposia van voorgaande jaren.

2019 Spiritualiteit in de palliatieve zorg


Veel patiënten worstelen in de laatste levensfase met vragen over spiritualiteit maar zijn niet meer aangesloten bij de traditionele levensbeschouwelijke instituten. Het ‘Ars Moriendi model’ of ‘diamantmodel’ biedt houvast om levensvragen te ordenen en er met elkaar over in gesprek te gaan. Dit symposium behandelde het Diamantmodel en hoe je dit kunt gebruiken in je zorgpraktijk. Spreker: Arie Kooijman. Workshops: Centrum voor Levensvragen.
- Presentatie Spiritualiteit in de palliatieve zorg - het Ars Moriendi model

2018 In gesprek over levensvragen

Hoe ga je als zorgverlener het gesprek over levensvragen gesprek aan? Annemieke Kuin en de acteurs van het regietheater wisten dit vraagstuk met bijkomende dilemma's voortreffelijk tot leven te brengen met theaterspel onder regie van het publiek. Tijdens het symposium werd het Centrum voor Levensvragen Gooi en Vechtstreek geopend.
- Naar het fotoverslag

2017 Hoop en hopeloosheid in de palliatieve zorg

Hoop speelt een grote rol in de palliatieve fase. Hoop kan patient en naasten helpen om het vol te houden. Soms is er sprake van hoop tegen beter weten in. Dit laatste kan de zorgverlener voor een lastig dilemma plaatsen, bijvoorbeeld wanneer de patient hoop koestert op genezing bij een ongeneeslijke ziekte. Sprekers: Erik Olsman en Corine van Nierop - van Baalen
- Handreiking omgaan met hoop

2016 Professionals in de knel

Nieuwe inzichten over samenwerken in de zorg. Wat is er in de afgelopen 20 jaar veranderd?   
Sprekers: Christien de Jong (psychotherapeut en trainer) en Koos van der Knaap (trainer/acteur)
-handout Professionals in de knel

2015 Niet alles wat kan, hoeft

De moderne geneeskunde kan steeds meer. Wanneer houdt medisch ingrijpen op om zinvol te zijn en is andere zorg passender?
Sprekers: Drs. Joep Douma (internist-oncoloog) en Mevr. Marjolein van Meggelen (adviseur PZ IKNL)

- inleiding 'Niet alles wat kan hoeft, Joep Douma en Marjolein van Meggelen'
- workshop Casus, Margot Sedelaar
- workshop Communicatie artsen en verpleegkundigen, Amarentia Bakker
- workshop Kwetsbare ouderen, Shiraz Diraoui
- rapport KNMG 'Passende zorg in de laatste levensfase', KNMG 2015

2014 Moet alles wat kan?

Waar ligt de scheidslijn tussen zinvol verlengen van het leven en de kwaliteit ervan? Wat speelt er in zo’n besluitvormingsproces mee en wat vraagt het van de zorgverleners  om de regie bij de patiënt te laten?
Sprekers: Prof dr. Carlo Leget (hoogleraar zorgethiek en begeleidingswetenschappen en bijzonder hoogleraar palliatieve zorg, Prof. dr. Saskia Teunissen ( hoogleraar Hospicezorg), Dr. Sylvia Luykx (internist-oncoloog) en een ervaringsdeskundige (patiënt).

- signalement 'Moet alles wat kan', rapport ZonMw
- presentatie 'Palliatieve zorg door de oncoloog', Sylvia Luykx
- presentatie 'Zorgmodule 1.0 als basis voor goede palliatieve zorg, Saskia Teunissen

2013 Schokbrekers

In de palliatieve fase moeten de patiënt en zijn naasten leren leven met het gegeven dat er een moment komt dat het weer slechter kan gaan. Dit leven tussen hoop en vrees kan heftige emoties met zich meebrengen. Met de 4 schokbrekers die in dit symposium behandeld worden, kunt u de patiënt helpen om het evenwicht weer terug te vinden. Spreker: Christien de Jong (psychotherapeut)
- presentatie 'Schokbrekers in de communicatie met patiënt en naasten', Christien de Jong 2013

Contact en Nieuwsbrief
Neem contact met ons op of meld je aan voor nieuwsbrief