Overige landelijke informatie ACP

Toolkit Proactieve Zorgplanning

Een richtlijn om proactieve zorgplanning in de praktijk of regionaal vorm te geven, met kant en klare formulieren die je kunt gebruiken of die als voorbeeld kunnen dienen voor het structureren van de zorg rond het levenseinde van een patiënt/cliënt.

De richtlijn is samengesteld door Verenso, NHG en LAEGO.

Klik hier om de toolkit te downloaden of te printen.

Klik hier voor een korte film over de implementatie van proactieve zorgplanning in het veld.


Leidraad Proactieve Zorgplanning

Deze leidraad ondersteunt zorgverleners bij het uitvoeren van proactieve zorgplanning. De leidraad is in 2020 herzien in verband met COVID-19. Beschouw de richtlijn als richtinggevend en niet als norm.

De richtlijn is samengesteld door NHG, Verenso, NVAVG, V&VN en Patiëntenfederatie Nederland, experts in de palliatieve zorg en medisch adviseurs van PZNL (Palliatieve Zorg Nederland).

Klik hier om de leidraad te downloaden of te printen.

Contact