Starten proactieve zorgplanning

Waarom

Het proces van vooruit denken, plannen en organiseren (proactieve zorgplanning) heeft een positief effect op zowel het welbevinden van de patiënt en de kwaliteit van zorg en diens naasten (tevredenheid) als op het gezondheidssysteem (doelmatigheid). Ook kan het proces bijdragen aan het versterken van de autonomie van de patiënt in relatie tot de kwaliteit van de gezamenlijke besluitvorming. Proactieve zorgplanning is veel meer dan een doordachte wilsverklaring en het benoemen van een wettelijke vertegenwoordiger.

Wie

De hoofdbehandelaar en de centrale zorgverlener/zorgcoördinator maken, in samenspraak met de patiënt, afspraken over wie het eerste aanspreekpunt is voor de patiënt en hoe de afstemming geregeld wordt.

Hoe

Proactieve zorgplanning is een continu en dynamisch proces van gesprekken over levensdoelen en keuzes en welke zorg daar nu en in de toekomst bij past. De zorgverleners kunnen hier al vroeg in het ziektetraject mee starten, in het kader van bewustwording van de eigen eindigheid bij de patiënt. Passende voorlichting over de aard van de ziekte of kwetsbaarheid en prognose komen aan de orde. (Niet-) behandelmogelijkheden komen aan de orde met voor- en nadelen afgewogen in de context van de waarden, wensen en behoeften van de patiënt. Er is aandacht voor de 4 dimensies. Dit met respect voor de gewenste mate van openheid en eerlijkheid in de informatievoorziening.

Proactieve zorgplanning is een continu proces. Gezamenlijke besluitvorming vormt het uitgangspunt voor het proces van vooruit denken, plannen en organiseren (proactieve zorgplanning). Het moet gezien worden als de basis voor het individuele zorgplan.

Instrumenten en methodiek

Meetinstrumenten mantelzorg

 

Contact