ZonMw project naar een vanzelfsprekende samenwerking

In Amsterdam wordt goede samenwerking rond palliatieve zorg voor mensen in de laatste levensfase en hun naasten beperkt doordat de vele organisaties en (buurt)initiatieven (informeel en formeel) rondom sociale zorg en welzijn enerzijds en zorgverleners in het medisch domein anderzijds elkaar nog onvoldoende vinden.

Doel

Met het project willen wij betere samenwerking realiseren tussen (formele en informele) welzijns- en zorgorganisaties. Daarbij staat de begeleidingsbehoeften van mensen in de laatste levensfase en hun naasten centraal.

Verwachte resultaten en verwachte impact

Het in kaart brengen van ondersteuningsbehoeften van patiënten en naasten, het ontwikkelen van een sociale kaart, het op basis hiervan bewerkstellingen van betere samenwerking tussen het sociaal en medisch domein die beter aansluit op de ondersteuningsbehoeften van patiënten en naasten.

Werkwijze

In 3 proeftuinen wordt gewerkt aan gezamenlijke activiteiten om de samenwerking te verbeteren. Dit wordt begeleid door actie-onderzoek dat ook inzicht geeft in de impact op de mensen in de laatste levensfase en hun naasten.

Meer informatie over het project mail naar wieswagenaar@npza.nl

 

Contact en nieuwsbrief