Nieuws NPZ Limburg 02 augustus 2022

Joris-en-Hans.jpg   

 

 

 

   

  Hans Kling (l) en Joris de Lange (r)

Op dinsdag 19 juli j.l. vond een Verdiepingssessie over Zingeving in de Palliatieve Zorg plaats, georganiseerd vanuit het Netwerk Palliatieve zorg Heuvelland en Westelijke Mijnstreek.

De spirituele of zingevingsdimensie van de palliatieve zorg heeft de afgelopen jaren steeds meer aandacht gekregen. Enerzijds is dat zeer toe te juichen, maar er schuilt ook een risico in dat deze dimensie verwordt tot afvinklijstjes en voorbeeldvragen. Zingeving is juist een dynamische dimensie van het menselijk bestaan die niet zo gemakkelijk te vangen is in patronen of standaard vragen.

In deze verdiepingssessie werd door de twee geestelijk verzorgers de fundamenten van de spirituele zorg belicht, namelijk de processen van zin- en betekenisgeving. Hoe ontstaan ze, wat doet dat met mensen, hoe kun je ze begeleiden? Ook werd ingegaan op de expertise van geestelijke verzorging in deze processen.

We kijken terug op een een leerzame en inspirerende avond. Ondanks de hitte waren er toch ruim veertig belangstellenden naar de Bunderhof in Geleen gekomen. Geestelijk verzorgers Hans Kling (MUMC+) en Joris de Lange (verbonden aan de hospices van Zuyderland en aan het Centrum voor Levensvragen Limburg), gingen in op het thema 'aandacht voor betekenis'.

Gezien de belangstelling voor dit onderwerp zal de verdiepingssessie worden herhaald op woensdagavond 9 november a.s. in het Maastricht UMC+.

Deze bijeenkomst is inmidels volgeboekt. U kunt u evt. aanmelden voor de wachtlijst. Zie hier.

 

Contact