Verdiepingssessie over Zingeving in de Palliatieve Zorg

  • Datum 09-11-2022
  • Tijd 19.00 - 21.00 uur (inloop vanaf 18.45 uur)
  • Locatie MUMC+, P. Debyelaan 25,6229 HX Maastricht - Greepzaal (4e etage).
  • Doelgroep alle zorgprofessionals (verpleegkundigen, verzorgenden, artsen, maatschappelijk werkers, geestelijk verzorger, enz.) en vrijwilligers werkzaam in de palliatieve zorg.
  • Kosten gratis
  • Uiterste inschrijfdatum 08-11-2022
  • Beschikbare plaatsen 0 van de 90

‘Aandacht voor betekenis’


Inhoud    

De spirituele of zingevingsdimensie van de palliatieve zorg heeft de afgelopen jaren steeds meer aandacht gekregen. Enerzijds is dat zeer toe te juichen, maar er schuilt ook een risico in dat deze dimensie verwordt tot afvinklijstjes en voorbeeldvragen. Zingeving is juist een dynamische dimensie van het menselijk bestaan die niet zo gemakkelijk te vangen is in patronen of standaard vragen. 

In deze verdiepingssessie zullen twee geestelijk verzorgers de fundamenten van de spirituele zorg belichten, namelijk de processen van zin- en betekenisgeving. Hoe ontstaan ze, wat doet dat met mensen, hoe kun je ze begeleiden? Er zal ook worden ingegaan op de expertise van geestelijke verzorging in deze processen.

Doel              

Doel van de verdiepingssessie is om enerzijds handvatten aan te reiken om levensvragen te herkennen bij jezelf en anderen en anderzijds enkele hulpmiddelen te laten zien hoe je mensen hierin kunt begeleiden en wanneer het  wijs is iemand door te verwijzen. Twee geestelijk verzorgers zullen tijdens deze verdiepingssessie zo nauw mogelijk aansluiten bij de vragen van de aanwezigen. 

Sprekers        

Hans Kling is hoofd dienst geestelijke verzorging in Maastricht UMC+. Hij heeft als geestelijk verzorger als aandachtsgebieden de kinderafdelingen, neonatologie, verloskunde en de cardiologie. Hans is tevens lid van de commissie Medisch Ethische Aangelegenheden van het MUMC+.
Joris de Lange is als geestelijk verzorger verbonden aan de hospices van Zuyderland en aan het Centrum voor Levensvragen Limburg. Joris is lid van de Commissie Ethiek Zuyderland.

Datum/tijd    

Woensdag 9 november 2022, 19.00-21.00 uur

Opbouw programma    

18.45 - 19.00    Inloop
19.00 - 19.45    Joris de Lang: de functie van levensverhalen
20.00 - 20.45    Hans Kling: processen van betekenis
20.45 - 21.00    Discussie

Locatie    

MUMC+, P. Debyelaan 25,6229 HX Maastricht
Greepzaal (4e etage).
Voor nadere bereikbaarheid van het MUMC+ en de Greepzaal zie de bijlage. 

Doelgroep        

Alle zorgprofessionals (verpleegkundigen, verzorgenden, artsen, maatschappelijk werkers, geestelijk verzorger, enz.) en vrijwilligers werkzaam in de palliatieve zorg.

Kosten  

Er zijn géén kosten verbonden aan deze verdiepingssessie.

Inschrijving*    

Via de website van de Netwerk Palliatieve Zorg Limburg, zie hieronder.

Inschrijving is mogelijk tot 8 november 2022.

Meldt u snel aan, want vol=vol. Ervaring leert dat bijeenkomsten vaak snel gevuld zijn.
We stellen het op prijs als u zich na aanmelding bij onverwachte verhindering tijdig afmeldt, zodat anderen in uw plaats in de gelegenheid worden gesteld de bijeenkomst bij te wonen.

*Bij inschrijving geeft u het Netwerk Palliatieve Zorg Heuvelland en Westelijke Mijnstreek toestemming om de door u opgegeven persoonsgegevens te gebruiken voor registratie van deelname aan deze bijscholing.
Bij aanmelding gaat u ook akkoord met het maken én gebruiken van fotomateriaal voor intern en extern gebruik. 

Zie hier de pdf van het programma.

logo-s-(1).jpg

Helaas is de inschrijving gesloten omdat het maximale aantal deelnemers is bereikt. 

We kunnen u op de wachtlijst plaatsen. Mail hiervoor naar de organisatie.

Bij veel belangstelling wordt deze verdiepingssessie in het najaar herhaald. Wij zullen u dan hiervan op de hoogte brengen.

Contact