Zorg thuis

De huisarts zorgt er samen met jou en mantelzorgers voor dat je klachten thuis zo goed mogelijk behandeld en ondersteund worden.Dit kan gaan om symptomen en klachten op lichamelijk gebied, maar ook vragen op psychisch, sociaal of spiritueel gebied. 

De huisarts neemt, als dat nodig is of gewenst in overleg met jou contact op met de medisch specialist of het palliatief (consultatie)team om te overleggen welke behandeling het beste past. De huisarts en medisch specialist spreken af wie het eerste aanspreekpunt is (regiebehandelaar) en hoe die bereikbaar is.

Huisbezoeken palliatieve zorg

Als de palliatieve fase is herkend en benoemd , wordt de gespecialiseerd wijkverpleegkundige palliatieve zorg ingezet voor begeleiding thuis. Tijdens huisbezoeken wordt gezamenlijk besproken wat de meest passende zorg is die aansluit op jouw wensen en behoeften. Doel is samen jou, je naasten, de huisarts  en andere betrokkenen te bepalen wat er nu en in de toekomst nodig is, zowel op lichamelijk, psychisch, sociaal als spiritueel gebied. De aanpak sluit zoveel mogeljk aan bij jouw persoonlijke situatie en die van de naasten.
De kwaliteit van leven staat voorop. 

Huisbezoeken palliatieve zorg worden geboden door: 

gehele regio Zuid-Gelderland
Nijmegen
Wijchen
gemeente West Maas en Waal

Bekijk de mogelijkheden voor Lotgenotencontact

Wijkzorg voor thuis

Vaak is uitbreiding van zorg nodig en wordt wijkzorg of ondersteuning van andere organisaties ingezet. Wijkzorg wordt geboden door allerlei organisaties. Hierbij gaat het om specifieke begeleiding tijdens het ziekteproces zoals bij palliatieve zorg, dementie, longzorg. Wanneer genezing niet mogelijk is en behandeling is gericht op verminderen van klachten en symptomen wordt een wijkverpleegkundige palliatieve zorg ingezet. Vroegtijdige begeleiding en ondersteuning bij zorg nu en in de nabije toekomst zorgen ervoor dat de juiste zorg en ondersteuning op het juiste moment kan worden ingezet.

Uit onderzoek blijkt dat deze ondersteuning ervoor zorgt dat mensen minder klachten en symptomen ervaren, minder somber en angstig zijn, een betere kwaliteit van leven ervaren en minder vaak worden opgenomen in het ziekenhuis (Dit is palliatieve zorg (overpalliatievezorg.nl)

Ook biedt wijkzorg tijdelijk of langdurig ondersteuning en hulp bij lichamelijke zorg en verpleegkundige zorg zoals wondzorg, stomazorg, sondevoeding en injecteren. Je kunt overleggen wat nodig is en hoe vaak.

Organisaties voor zorg thuis:

Samen met jou wordt gekeken of en welke hulpmiddelen nodig zijn in de thuissituatie. Hierbij is te denken aan een hoog- laagbed, rolstoel, bedtafel, speciaal matras, postoel. Deze zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering en je bent vrij te kiezen voor de organisatie die jij wil. 

Hulpmiddelen voor thuis: 

Ook organiseren mantelzorgsupport Nijmegen en ZZG zorg in samenwerking met gemeenten cursussen, voorlichtingsbijeenkomsten, die een steun in de rug kunnen bieden bij de (mantel) zorg thuis.

Welzijnsorganisaties

Welzijnsorganisaties kunnen helpen bij het vinden van allerlei hulpdiensten die in jouw gemeente actief zijn. Sommige welzijnsorganisaties kennen huisbezoekprojecten die een aanvulling kunnen zijn in zorg thuis. Verder bieden zij een aantal praktische mogelijkheden zoals: persoonlijke alarmering, maaltijdservices, klussendiensten en vervoersdiensten. Voor de diensten van welzijnsorganisaties is geen indicatie nodig.

Welzijnsorganisaties:

Zorg via de WMO

Bij het WMO loket van de gemeente kan je terecht voor bijvoorbeeld een aanvraag voor huishoudelijke hulp of aanpassingen in huis. Bijvoorbeeld toiletbeugels, een traplift of een aangepaste rolstoel. Deze zaken kunnen aangevraagd worden via het Zorgloket van de gemeente. Een consulent brengt een huisbezoek en onderzoekt samen met jou wat je nodig hebt of en hoe dit gerealiseerd kan worden, wat de kosten hiervan zijn en of deze (deels)vergoed worden. Iedere gemeente heeft een eigen WMO loket.

WMO-loket per gemeente:

Nederlandse Patiënten Vereniging

In Gelderland is de Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) actief. De NPV is een landelijke organisatie die uitgaat van bijbelse waarden en normen. Zij organiseren onder meer lotgenotencontact en bieden tevens vrijwillige (terminale) thuishulp. Deze thuishulp kan variëren van huishoudelijke taken tot ’s nachts waken of andere hulp waardoor de mantelzorg even rust kan nemen.

Thuiswaken: Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ)

Vrijwilligers Palliatief Terminale Zorg (VPTZ) biedt hulp en begeleiding aan terminale patiënten en hun naasten. Zij kunnen thuis de zorg van de mantelzorg kortdurend overnemen of ondersteunen; zij zijn een aanvulling op de mantelzorg. Deze vrijwilligers zijn speciaal opgeleid voor het geven van zorg en begeleiding aan terminale patiënten. De hulp van VPTZ is over het algemeen op korte termijn te realiseren zowel overdag, als ook 's nachts. De inzet van vrijwilligers thuis is gratis. Er wordt enkel een eenmalige bijdrage van €25 à €30,- gevraagd.

Thuiswaken:

Ondersteuning bij levensvragen

Wanneer je hoort dat je niet meer beter kan worden staat je leven op zijn kop. Allerlei levensvragen kunnen naar boven komen. Geestelijke zorg, die aansluit bij jouw situatie en dat wat jij belangrijk vindt helpt vaak dingen weer helder te krijgen. Je kunt jouw vraag met jouw huisarts of de wijkverpleegkundige bespreken. Je kunt ook zelf contact opnemen met een pastor of geestelijk verzorger bij jou in de buurt. Gesprekken met een geestelijk verzorger thuis worden vergoed.

Contact