Overige hulpverleners

Apotheker

De apotheek is de plaats voor deskundig en persoonlijk advies kunt over het gebruik van uw geneesmiddelen en materialen. De benodigde materialen en veelal ook de medicatie kunnen op verzoek ook thuis worden bezorgd.

Aanvullende zorg

Aanvullende zorg kan een ondersteuning of aanvulling zijn op de behandelingen die gegeven worden in de palliatieve fase. Het kan helpen om je beter te voelen. Mogelijkheden van aanvullende zorg zijn onder meer:

  • Ontspanningstechnieken
  • Ademhalingsoefeningen
  • Hypnose
  • Massage

Over bovenstaande aanvullende zorg kan je informatie vragen bij jouw (huis)arts of (wijk)verpleegkundige.

Diëtist

Bij problemen met en vragen over voeding kan de arts je doorverwijzen naar een diëtist. Dit kan de diëtist zijn van het ziekenhuis, verpleeg- of verzorgingshuis of van de thuiszorgorganisatie. Je kunt ook zelf contact opnemen met een diëtist met een vrijgevestigde praktijk.

Maatschappelijk werker

De maatschappelijk werker kan je ondersteunen bij verdriet, zorgen en onzekerheden in deze fase. Daarnaast kan je bij hen terecht met vragen als: Hoe kom ik aan hulp thuis? Wordt alles vergoed? Welke plannen kan ik nog wel uitvoeren en welke niet?

Je huisarts, specialist of wijkverpleegkundige kan je in contact brengen met een maatschappelijk werker. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met een maatschappelijk werker.

Psycholoog

Je vindt het misschien moeilijk bepaalde gedachten, gevoelens en klachten te bespreken met mensen in je directe omgeving. De psycholoog (van het ziekenhuis of een zogenaamde eerstelijnspsycholoog) kan je helpen om uw gevoelens van angst, pijn en verdriet te begrijpen. Ook kan het zijn dat ingrijpende gebeurtenissen uit je verleden juist nu weer een rol gaan spelen. De psycholoog zal in een gesprek of in een serie gesprekken met jou proberen te bereiken dat je weer grip krijgt op de situatie.
Je kunt worden doorverwezen naar een psycholoog (of psychotherapeut) door je huisarts of medisch specialist.

Specifieke psychosociale begeleiding

Er zijn vrijgevestigde therapeuten, die gespecialiseerd zijn in het begeleiden van mensen met kanker en andere ernstige ziekten. Je kunt van hen begeleiding krijgen als je bijvoorbeeld veel moeite hebt met de gevolgen van jouw ziekte.

Daarnaast zijn er in Nederland therapeutische centra voor patiënten met ernstige ziektes. Met deze centra kan je een afspraak maken voor één of meerdere gesprekken met een therapeut die gespecialiseerd is in het leren omgaan met een ernstige ziekte.

Het Helen Dowling Instituut is al meer dan 25 jaar het expertise centrum voor psychologische zorg bij kanker. Ze bieden psychologische zorg voor mensen die - op welke manier dan - met kanker te maken hebben (gehad), ongeacht ziektefase of prognose. Je kunt hier alleen terecht, samen met jouw partner, samen met jouw gezin, in een groep of voor internettherapie (voor extreme vermoeidheid of angst). De vergoeding loopt via de basisverzekering, er zijn geen (of beperkte) wachtlijsten en er zijn dagelijkse consultmogelijkheden voor hulpverleners, verwijzers en patiënten.

Contact