Zorg in een hospice

Wanneer thuis sterven niet mogelijk is, kan iemand naar een hospice, bijna-thuis-huis, of een verpleeghuis. In de regio Zuid-Gelderland zijn er verschillende organisaties die deze zorg bieden. 

In een hospice verblijven mensen als duidelijk is dat zij niet lang meer te leven hebben. Het doel is om de kwaliteit van leven in de laatste levensfase zo hoog mogelijk te houden en de mantelzorgers maximaal te ondersteunen. Er zijn drie soorten hospices. 

Hospice met zorg zoals thuis

De hospices die zorg bieden zoals in de thuissituatie zijn kleinschalig (vier tot vijf bedden) en hebben een logeerplek voor naasten. Vrijwilligers bieden samen met wijkverpleegkundigen zorg en gespecialiseerde verpleegkundigen zorg. Vrijwilligers zijn tegelijk gastheer/gastvrouw. Deze vrijwilligers zijn speciaal opgeleid voor het geven van zorg en begeleiding aan terminale patiĆ«nten. De professionele hulpverlening wordt gedaan door de huisarts, de wijkverpleging, de fysiotherapie en andere zorgverleners die nodig zijn ter ondersteuning. Deze hospices worden ook wel bijna-thuis-huizen genoemd. 

Hospice met 24/7 zorg 

In hospices met een team van gespecialiseerde verpleegkundigen is dit team samen met vrijwilligers 24 uur per dag aanwezig. Vrijwilligers ondersteunen het team en zijn gastheer/gastvrouw. De zorg verloopt ook hier zoveel mogelijk als thuis. Vaak zijn deze hospices groter dan bijna-thuis-huizen en hebben ze meer bedden (zes tot tien). Familie en andere naasten kunnen blijven logeren. De professionele hulpverlening wordt gedaan door een gespecialiseerde verpleeghuisarts en verpleegkundigen met ondersteuning van andere hulpverleners zoals een fysiotherapeut, geestelijk verzorger of psycholoog.

Hospice in een verpleeghuis

Een aantal verpleeghuizen hebben een aparte afdeling voor palliatieve zorg aan niet-bewoners van het verpleeghuis. Een afdeling bestaat uit enkele kamers met een huiskamer (met logeerplek voor familie/naasten) die speciaal zijn ingericht voor palliatieve zorg. Verzorging en verpleging wordt gedaandoor verpleegkundigen en verzorgenden. De verpleeghuisarts is verantwoordelijk voor de medische zorg. Andere hulpverleners zoals de geestelijk verzorger, de psycholoog, de fysiotherapeut en de maatschappelijk werker kunnen waar nodig worden ingezet.

 

Contact