Zorg in het ziekenhuis

De medisch specialist, verpleegkundig specialist en gespecialiseerd verpleegkundige bieden zorg in het ziekenhuis tijdens en na een behandeling. Behandelingen die zijn gericht op genezing of op verminderen van klachten door een aandoening. Behandelingen vinden plaats via de dagbehandeling, poliklinisch bezoek of tijdens een opname in het ziekenhuis.
 

Vragen tijdens of na de behandeling

In het ziekenhuis kun je terecht voor vragen rondom de behandeling. Ook met niet-medische vragen kan je bij de verpleegkundige en medisch specialist terecht. Zij kunnen helpen wanneer je ondersteuning zoekt bij het omgaan met je ziekte en verwijzen wanneer nodig door naar andere hulpverleners.

Palliatief team

Wanneer zich specifieke klachten of symptomen voordoen bij ongeneeslijke aandoeningen in de palliatieve fase kan het palliatief team worden ingeschakeld. Dit kan gaan om lichamelijke klachten of vragen maar ook om vragen op psychisch, sociaal of spiritueel gebied. Samen wordt gekeken welke aanpak voor jou het beste werkt. Daarbij wordt rekening gehouden met jouw wensen en behoeften om de kwaliteit van jouw leven zo goed mogelijk te laten zijn.

Contact