Cultuursensitieve zorg

Het aantal mensen met een migratieachtergrond dat zorg nodig heeft in de laatste levensfase groeit. Heb je vragen over zorg voor deze specifieke doelgroep dan kan je contact opnemen met een van de regionale organisaties voor advies:

 • Bindkracht 10: interculturele consulenten Diversiteit - Bindkracht10.nl
  Contactpersoon: Thirka Dawood - diversiteit@bindkracht10.nl
 • Netwerk cultuursensitief werken (netwerkcultuursensitiefwerken.nl)
  Contactpersoon: Mariet Meurs, 024-3231402 - info@netwerkcultuursensitiefwerken.nl
 • TVN zorgt: pool van cultuursensitieve zorgverleners voor oudere personen met een migratieachtergrond.
  Contactpersoon: V. Leach, v.leach@tvnzorgt.nl
 • Buurtteams voor volwassenen: voor maatwerk op het gebied van geïndiceerde zorg en ambulante begeleiding
  Contact via de website

Kenmerken van rouw

Pharos ontwikkelde voorlichtingsfilms voor patiënten, familie en zorgverleners om over dit cultuursensitieve zorg in gesprek te gaan. Er zijn films in het Papiaments, Kantonees (met ondertiteling in het Mandarijn), Marokkaans-Arabisch en Turks. Ook heeft Pharos diverse hulpmiddelen en voorlichtingsmaterialen verzameld in een digitale kennisbank.

 

Contact