Toekomstige zorg plannen

In gesprek blijven met zorgprofessional en naasten

Proactieve zorgplanning is het proces van vooruitdenken, plannen en organiseren van zorg. Een zorgprofessional helpt hierbij en praat met jou en je naaste over levensdoelen, keuzes en welke zorg daar nu en in de toekomst bij past. Die gesprekken dragen bij aan je zelfstandigheid, aan jouw welbevinden en aan de kwaliteit van zorg. Wat besproken is wordt vastgelegd in het individueel zorgplan. Dit is de dynamische set van afspraken van de patiënt en de zorgverleners over zorg eén zelfmanagement.

Praat op tijd over het laatste stuk van je leven

Het juiste moment om over palliatieve zorg te praten is heel persoonlijk. Wanneer en hoe bereid je je voor op het gesprek? Wat vind je belangrijk in jouw leven? Wat doe je met de tijd die je samen nog hebt? Alles begint met denken en praten over wat je wil en nodig hebt. Zodat ook de laatste fase van je leven zo fijn mogelijk is. Op tijd praten vermindert angst en onzekerheid én maakt passende zorg mogelijk. Later kan je misschien niet meer goed vertellen wat je wel of niet wil. Dan is het fijn als vooraf afgesproken is wie namens jou mag praten en beslissingen kan nemen. Dit noemen we jouw vertegenwoordiger. Bespreek op tijd wie dit voor jou gaat zijn.

Delen ontzorgt

Bespreek wat jij belangrijk vindt met mensen die belangrijk voor jou zijn, de (huis)arts of andere zorgprofessionals. Vooral bij moeilijke beslissingen moet de persoon die jou vertegenwoordigt goed op de hoogte zijn. Neem iemand mee naar gesprekken. Dit geeft steun en samen hoor je meer dan alleen.

Het wensenboekje “Als ik nadenk over mijn laatste levensfase dan wil ik graag...” geeft handvatten, inspiratie en tips voor gesprekken. Het wensenboekje kan je bekijken via onderstaande website of aanvragen via de netwerkcoördinator. Als wensen en behoeften bekend zijn, is vaak meer mogelijk dan verwacht.

Waar kan over gesproken worden?

  • Hoe de ziekte ontwikkelt en welke behandelingen mogelijk zijn.
  • Wat nodig is om zo fijn mogelijk te leven.
  • Bespreek zorgen, wensen, behoeften en belangrijke waarden. Bijvoorbeeld waar je wil sterven.
  • Bespreek hoe en met wie beslissingen genomen moeten worden. Wie mag je vertegenwoordigen als je dat zelf niet meer kan.
  • Wensen en behoeften veranderen soms. Op een besluit of afspraak kan je altijd terugkomen; ook als het is vastgelegd in een wilsverklaring. De zorg wordt steeds opnieuw bekeken en besproken om te kijken of aanpassingen nodig zijn.

In jouw zorgplan legt de zorgprofessional vast wat voor jou belangrijk is, wat je nodig hebt en wat afgesproken is. Een wilsverklaring kan onderdeel zijn van dit individuele zorgplan. In een wilsverklaring kan je aangeven welke behandeling je niet meer of juist wel wil. Je legt dit vast voor het moment dat je dit in de toekomst mogelijk zelf niet meer kan zeggen.

Contact