Herken de palliatieve fase

Start Palliatieve fase

Horen dat je ongeneeslijk ziek bent is zwaar. Dit bericht komt soms tegelijk met, of vlak na, een diagnose. Of het komt bijvoorbeeld na een lange tijd van behandelen van een chronische ziekte. Na zo’n bericht kan je nog (enkele) weken, maanden tot jaren leven. Deze fase wordt de palliatieve fase genoemd. De (medische) behandeling richt zich niet meer op genezen, maar op het voorkomen, verminderen en verzachten van klachten en problemen.

Bij het nemen van moeilijke beslissingen is het belangrijk dat je goed geïnformeerd bent. Bedenk vooraf of je iemand wil meenemen naar het gesprek met je arts. De ervaring leert dat samen luisteren en vragen stellen prettig is. Samen hoor je meer dan alleen. Zo kan je in goed overleg met jouw arts en naaste beslissingen nemen. Als je het fijn vindt kan je een notieboekje meenemen om belangrijke dingen op te schrijven. Ook het wensenboekje helpt hierbij. 

Op tijd herkennen van de palliatieve fase

Zorg in de laatste levensfase richt zich op jouw kwaliteit van leven. Dat maakt op tijd erkennen en herkennen van de palliatieve zorg zo belangrijk. Zo voorkom je klachten en problemen zoveel mogelijk of verminder je de last ervan.

Uit onderzoek is gebleken dat patiënten die goede zorg krijgen:

  • Minder last hebben van klachten en problemen;
  • Hun kwaliteit van leven beter vinden;
  • Minder vaak (plotseling) naar het ziekenhuis hoeven;
  • Vaak langer leven;
  • Vaker overlijden op de plek die ze wensen.

Bij palliatieve zorg hoort ook de aandacht voor en ondersteuning van naasten tijdens deze fase en goede nazorg na het overlijden. Dat helpt bij de verwerking van het overlijden.

Heb je (jonge) kinderen?

Wanneer je als ouder ziek bent en weet dat je leven eindig is, heeft dat ook veel invloed op jouw kind. Meestal hebben kinderen veerkracht en passen ze zich goed aan. Je kind bij je ziekte
betrekken is enorm belangrijk. Daarnaast helpt regelmaat en structuur, zodat het leven van je kind zo goed mogelijk doorgaat. Wat precies de goede aanpak is, verschilt per gezin. Je huisarts, een geestelijk verzorger of maatschappelijk werker begeleiden je hierbij.

Relatie met jouw partner

Een levensbedreigende ziekte of aandoening is een heftige gebeurtenis. Een relatie krijgt heel wat te verduren. Sommige mensen ervaren dat hun relatie hechter wordt. Anderen voelen dat ze langzaam maar zeker uit elkaar drijven. Vraag als je dat fijn vindt hierbij begeleiding van bijvoorbeeld je huisarts, een geestelijk verzorger of maatschappelijk werker.

Contact