Toekomstige zorg plannen

In gesprek blijven met zorgprofessional en naasten

Proactieve zorgplanning is het proces van vooruit denken, plannen en organiseren van toekomstige zorg. Een zorgprofessional helpt hierbij en praat over wat jullie willen, de keuzes en welke zorg daar nu en in de toekomst bij past. Die gesprekken dragen bij aan de zelfstandigheid van de zieke, aan het welbevinden en aan de kwaliteit van zorg. In een zorgplan noteert de zorgprofessional wat jullie hebben besproken.

Praat op tijd over het laatste stuk van je leven

Het juiste moment om over palliatieve zorg te praten is heel persoonlijk. Wanneer en hoe bereid je je voor? Wat vind je belangrijk? Wat doe je met de tijd die je samen nog hebt? Alles begint met denken en praten over wat je wil en nodig hebt. Je helpt hiermee om de laatste fase van het leven van je naaste zo fijn mogelijk te laten zijn. Op tijd praten vermindert ook angst en onzekerheid én maakt passende zorg mogelijk. Later kan jouw naaste wellicht niet meer goed vertellen wat gewenst is. Dan is het fijn dat afgesproken is wie als vertegenwoordiger namens jouw naaste mag praten.

Delen ontzorgt

Bespreek wat jij belangrijk vindt met dierbaren, de (huis)arts of andere zorgprofessionals. Vooral bij moeilijke beslissingen, moet je goed geïnformeerd zijn. Ga met je naaste mee naar gesprekken. Wensen en behoeften onder woorden brengen is niet altijd eenvoudig en samen hoor je meer dan alleen.

Het wensenboekje “Als ik nadenk over mijn laatste levensfase dan wil ik graag...” geeft handvatten, inspiratie en tips voor gesprekken. Het wensenboekje kan je bekijken via onderstaande website of aanvragen via de netwerkcoördinator. Als wensen en behoeften bekend zijn, is vaak meer mogelijk dan verwacht.

Waar kan over gesproken worden?

  • Hoe de ziekte verloopt en welke behandelingen mogelijk zijn.
  • Wat nodig is om samen zo fijn mogelijk te leven. Bespreek zorgen, wensen, wat je nodig hebt en wat je belangrijk vindt Bijvoorbeeld waar je naaste wil sterven.
  • Bespreek hoe en met wie beslissingen genomen moeten worden. Wie mag je naaste vertegenwoordigen als hij of zij dat zelf niet meer kan?
  • Wensen en behoeften veranderen soms. Op een besluit of afspraak kan je altijd terugkomen; ook als het is vastgelegd in een wilsverklaring. De zorg wordt steeds geëvalueerd om te kijken of aanpassingen nodig zijn.

In het zorgplan van je naaste legt de zorgprofessional vast wat voor je naaste en jou belangrijk is, wat jullie nodig hebben en wat afgesproken is. Een wilsverklaring kan onderdeel zijn dit individuele zorgplan. In een wilsverklaring kunnen mensen aangeven welke behandeling zij niet meer of juist wel willen. Ze leggen dit vast voor het moment dat zij dit mogelijk zelf niet meer kunnen zeggen.

Contact