Nazorg

Definitief afscheid

Na het overlijden ontstaat een nieuwe situatie. Na vaak een lange tijd van zorgen is ineens de zorg voor je naaste weggevallen. Het afscheid is definitief geworden. Voor jou volgt een tijd waarin je probeert de verandering te accepteren en probeert je aan te passen aan de nieuwe situatie.

Iedereen verwerkt een verlies op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Reacties zijn bij iedereen verschillend. Het is belangrijk om je gevoelens serieus te nemen. De één heeft meer tijd nodig dan de ander. Herinneringen ophalen helpt bij het verwerken van het verlies. Denk aan foto’s/filmmateriaal bekijken of herinneringen opschrijven. Rouwen is voor veel mensen een heftige en moeilijke periode in hun leven.

Voor jou als nabestaande is altijd steun van bijvoorbeeld de huisarts, geestelijk verzorger, maatschappelijk werker of rouwtherapeut mogelijk. Schaam je niet en vraag ernaar.

Contact