Herken de palliatieve fase

Start palliatieve fase

Horen dat je naaste niet meer beter wordt, is zwaar. Na zo’n bericht kan je naaste nog (enkele) weken, maanden tot jaren leven. Deze fase wordt de palliatieve fase genoemd. Palliatieve zorg start als de arts jouw naaste vertelt dat genezing of herstel niet meer mogelijk is. De (medische) behandeling richt zich niet meer op genezen, maar op het voorkomen, verminderen en verzachten van klachten en problemen.

Misschien moeten jullie moeilijke beslissingen nemen. Daarbij is het belangrijk dat je goed weet hoe de situatie eruit ziet en wat je kunt verwachten. Ga daarom mee naar het gesprek met de arts en bedenk vooraf wat jullie willen vragen. De ervaring leert dat samen luisteren en vragen stellen prettig is. Als je het fijn vindt kan je een notieboekje meenemen om belangrijke dingen op te schrijven. Zo kan je naaste in goed overleg met jou en de arts beslissingen nemen. Ook het wensenboekje helpt hierbij.

Op tijd herkennen van de palliatieve fase

Zorg in de laatste levensfase richt zich op de kwaliteit van leven van je naaste. Dat maakt het op tijd herkennen en benoemen van de palliatieve zorg zo belangrijk. Zo voorkom je klachten en problemen zoveel mogelijk of verminder je de last ervan.

Uit onderzoek is gebleken dat patiënten die goede zorg krijgen:

  • Minder last hebben van klachten en problemen;
  • Hun kwaliteit van leven beter vinden;
  • Minder vaak (plotseling) naar het ziekenhuis hoeven;
  • Vaak langer leven;
  • Vaker overlijden op de plek van voorkeur.

Daarbij helpt het de naasten het overlijden van de zieke beter te verwerken.

Benoemen is van belang omdat dan uitgesproken wordt dat de laatste levensfase is aangebroken. De palliatieve zorg wordt zo vroeg mogelijk gestart.

Aandacht en ondersteuning

Bij palliatieve zorg hoort ook de aandacht voor en ondersteuning van de partner, familie en naasten van de patiënt. Net als goede nazorg na het overlijden van de patiënt. Voor jou als
mantelzorger of naaste kan dit het begin zijn van een periode die veel van je vraagt.. Daarom is de aandacht voor jou zo belangrijk! De huisarts en andere zorgprofessionals vragen daarom ook jou regelmatig wat jij nodig hebt in deze situatie.

 Als jullie (jonge) kinderen hebben

Wanneer een ouder ongeneeslijk ziek is, heeft dat ook veel invloed op jouw kind. Meestal hebben kinderen veerkracht en passen ze zich goed aan. Je kind bij de ziekte betrekken is enorm belangrijk. Daarnaast helpt regelmaat en structuur, zodat het leven van jullie kind zo goed mogelijk door gaat. Wat precies de goede aanpak is, verschilt per gezin. Je huisarts, een geestelijk verzorger of maatschappelijk werker begeleiden je hierbij.

Relatie met jouw partner

Een levensbedreigende ziekte of aandoening is een heftige gebeurtenis. Een relatie krijgt heel wat te verduren. Sommige mensen ervaren dat hun relatie hechter wordt. Anderen voelen dat ze langzaam maar zeker uit elkaar drijven. Ook jouw rol ten opzichte van je partner verandert. Vraag als je dat fijn vindt ook hierbij begeleiding van bijvoorbeeld je huisarts, een geestelijk verzorger of maatschappelijk werker.

Contact