Rouw

Rouw is een normale reactie op een verdrietige gebeurtenis. Het is een proces om jezelf aan te passen aan een veranderende situatie. Vaak heb je al gevoelens van rouw tijdens het ziekteproces van je naaste. Bijvoorbeeld om de gezondheid van je naaste, omdat je naaste steeds afhankelijker wordt, vanwege het dichterbij komende overlijden en/of het loslaten van je geliefde.

Onderdelen van rouw

Bij rouw horen ook emotionele en fysieke reacties en het betekenis geven aan het verlies. Denk aan verdriet, eenzaamheid, angst, schuld of boosheid, maar ook aan slaapproblemen, geheugenproblemen of vermoeidheid. Andere onderdelen zijn het aanpassen aan de nieuwe situatie en het opnieuw vormgeven van je levensverhaal. Het rouwproces is bij iedereen verschillend. Het is normaal dat verdriet komt en gaat.


Mensen gaan het verlies soms uit de weg. Of vinden het geven van een nieuwe invulling aan het leven lastig. Een geestelijk verzorger, maatschappelijk werker, psycholoog, psychiater of rouwtherapeut kan je dan helpen.

Rouw bij (jonge)kinderen

Kinderen rouwen net als volwassenen, maar laten dit anders merken. Dit hangt af van hun ontwikkelingsfase en van wat ze al weten en begrijpen over de dood. Soms lijkt het alsof er niets is gebeurd; ze gaan door met hun bezigheden. Zij laten gevoelens zien door te spelen. Het verwoorden komt vaak later in hun leven.

Contact