Petruskit
Informatiepagina NPZ Stadsgewest Breda geplaatst op 16-11-2023
Samenwerking op het gebied van palliatieve zorg heeft in de regio West-Brabant geresulteerd in de PetrusKit, waarmee patiënten in de pre-palliatieve fase ‘s avonds, ‘s nachts en in de weekenden snel geholpen kunnen worden.
De Palliatieve Tijdlijn
Informatiepagina NPZ Stadsgewest Breda geplaatst op 16-11-2023
een visueel overzicht van het proces van palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking vanaf het niet pluis gevoel tot en met (na) het overlijden.
Wensenboekje
Informatiepagina NPZ Stadsgewest Breda geplaatst op 24-09-2021
Hoe bereid ik me voor? Voor iedereen die wil nadenken over de laatste levensfase is er dit boekje. Een ongeneeslijke en/of chronische ziekte die achteruitgaat. Ervaringen uit je omgeving. Redenen om dit boekje voor jezelf te gaan gebruiken. Als inspiratie, praatstof en/of houvast.  
Film VPTZ
Informatiepagina NPZ Stadsgewest Breda geplaatst op 06-07-2021
Film over de VPTZ. Vier vrijwilligers vertellen over wat “Er zijn” voor de cliënt en de mantelzorger(s) betekent in de praktijk. Zichtbaar en invoelbaar is gemaakt hoe aanvullend hun werk is voor de zorgverleners. De film kan worden gebruikt om mantelzorgers en cliënten en om zorgverleners beter te informeren over het werk van deze vrijwilligers. 
Vrije plaatsen
Informatiepagina NPZ Stadsgewest Breda geplaatst op 06-07-2021
Vrije plaatsen in de regio.
Netwerk
Informatiepagina NPZ Stadsgewest Breda geplaatst op 21-06-2021
Het Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda is een samenvoeging van 2 subregionale netwerken.
Ben
Informatiepagina NPZ Stadsgewest Breda geplaatst op 17-06-2021
Tot voor drie jaar woonde hij nog in het ouderlijke huis. Daar werd hij liefdevol begeleid door zijn familieleden, totdat hij naar een beschermde woonvorm verhuisde. Ook daar had hij het prima naar zijn zin.
Anita
Informatiepagina NPZ Stadsgewest Breda geplaatst op 17-06-2021
Gelukkig is Anita er nog steeds. “Mij krijgen ze er niet zomaar onder. Ik ben een harde”, zegt ze zelf. Toch is ze zich nu aan het voorbereiden op haar naderende einde
Gerard
Informatiepagina NPZ Stadsgewest Breda geplaatst op 17-06-2021
Dat was één van de kleine genoegens waar Gerard naar uitkeek. Het wachten op zijn overlijden viel hem zwaar. Met de hospice-arts kon hij op een open manier zijn angsten voor “de overgang” bespreken.
Mirjam
Informatiepagina NPZ Stadsgewest Breda geplaatst op 17-06-2021
Vaak houdt zij zich bezig met vragen als “Waar ligt mijn grens" en "Tot hoever wil ik gaan?” Ze ervaart haar lichaam als het enige instrument dat ze nog heeft. “Dat ben ik.”
Contact