Proactieve zorgplanning bij mensen met beginnende dementie
Evenement NPZ Stadsgewest Breda 19-06-2024
Palliatieve zorg beoogt de kwaliteit van leven te behouden of verbeteren, door tijdig te reageren op fysieke, psychische en sociale behoeften bij mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Daarnaast is er aandacht voor zingeving en wensen voor toekomstige zorg. Het is belangrijk dat mensen met beginnende dementie hun behoeften en wensen kenbaar maken. Dit vraagt van zorgprofessionals dat zij tijdig het gesprek aangaan met mensen met dementie over wat voor hen belangrijk is, nu en in de toekomst. Dat is geen eenmalig gesprek, maar een proces van communicatie over wensen en behoeften. Idealiter zijn naasten daar ook bij betrokken. Doel van deze gesprekken is in te komen tot de best passende zorg in de laatste levensfase. Hoe ga je deze gesprekken dan aan? Wat vraagt dit van betrokken zorgverleners? En hoe kun je met elkaar samenwerken in proactieve zorgplanning bij mensen met dementie?
Basiscursus palliatieve zorg voor verzorgenden
Evenement NPZ Stadsgewest Breda 14-10 / 13-01-2025
Goede palliatieve zorg start bij deskundige professionals. Het Netwerk Palliatieve Zorg biedt daarom jaarlijks de basiscursus palliatieve zorg aan. Deze cursus is ontwikkeld voor verzorgenden die een verdieping zoeken in de palliatieve zorg. De B-learning cursus bestaat uit een combinatie van 7 bijeenkomsten fysiek onderwijs en zelfstudie (ca 15 uur) met ondersteuning van een digitale leeromgeving. De volgende onderwerpen komen aanbod:
Basiscursus palliatieve zorg voor verpleegkundigen
Evenement NPZ Stadsgewest Breda 07-10 / 27-01-2025
Goede palliatieve zorg start bij deskundige professionals. Het Netwerk Palliatieve Zorg biedt daarom jaarlijks de basiscursus palliatieve zorg aan. Deze cursus is ontwikkeld voor verpleegkundigen niveau 4 en 6 die een verdieping zoeken in de palliatieve zorg. De B-learning cursus bestaat uit een combinatie van 7 bijeenkomsten fysiek onderwijs en zelfstudie (ca 20 a 30 uur) met ondersteuning van een digitale leeromgeving. De volgende onderwerpen komen aanbod
Petrus-Kit
Informatiepagina NPZ Stadsgewest Breda geplaatst op 02-04-2024
Samenwerking op het gebied van palliatieve zorg heeft in de regio West-Brabant geresulteerd in de PetrusKit, waarmee patiënten in de pre-palliatieve fase ‘s avonds, ‘s nachts en in de weekenden snel geholpen kunnen worden.
De Palliatieve Tijdlijn
Informatiepagina NPZ Stadsgewest Breda geplaatst op 16-11-2023
een visueel overzicht van het proces van palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking vanaf het niet pluis gevoel tot en met (na) het overlijden.
Wensenboekje
Informatiepagina NPZ Stadsgewest Breda geplaatst op 24-09-2021
Hoe bereid ik me voor? Voor iedereen die wil nadenken over de laatste levensfase is er dit boekje. Een ongeneeslijke en/of chronische ziekte die achteruitgaat. Ervaringen uit je omgeving. Redenen om dit boekje voor jezelf te gaan gebruiken. Als inspiratie, praatstof en/of houvast.  
Film VPTZ
Informatiepagina NPZ Stadsgewest Breda geplaatst op 06-07-2021
Film over de VPTZ. Vier vrijwilligers vertellen over wat “Er zijn” voor de cliënt en de mantelzorger(s) betekent in de praktijk. Zichtbaar en invoelbaar is gemaakt hoe aanvullend hun werk is voor de zorgverleners. De film kan worden gebruikt om mantelzorgers en cliënten en om zorgverleners beter te informeren over het werk van deze vrijwilligers. 
Vrije plaatsen
Informatiepagina NPZ Stadsgewest Breda geplaatst op 06-07-2021
Vrije plaatsen in de regio.
Netwerk
Informatiepagina NPZ Stadsgewest Breda geplaatst op 21-06-2021
Het Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda is een samenvoeging van 2 subregionale netwerken.
Ben
Informatiepagina NPZ Stadsgewest Breda geplaatst op 17-06-2021
Tot voor drie jaar woonde hij nog in het ouderlijke huis. Daar werd hij liefdevol begeleid door zijn familieleden, totdat hij naar een beschermde woonvorm verhuisde. Ook daar had hij het prima naar zijn zin.
Contact