Film VPTZ

Korte film ER ZIJN over Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ)

Vier vrijwilligers vertellen over wat “Er zijn” voor de cliënt en de mantelzorger(s) betekent in de praktijk. Zichtbaar en invoelbaar is gemaakt hoe aanvullend hun werk is voor de zorgverleners. De film kan worden gebruikt om mantelzorgers en cliënten en om zorgverleners beter te informeren over het werk van deze vrijwilligers. 

De lange versie duurt 8 a 9 minuten, de korte versie 2 a 3 minuten


Lange versie / 8 a 9 minuten
  

Korte versie / 2 a 3 minuten

Contact