Agenda

Pre-conference 18e World Congress van de European Association for Palliative Care (EAPC) 14 juni 2023 In deze pre-conference 'Connecting Communities in the Netherlands' laten nationale en internationale sprekers hun licht schijnen op bereikbare en beschikbare palliatieve zorg in de toekomst en laten we nieuwe ontwikkelingen en initiatieven zien.
EAPC 18th World Congress 15 juni / 17 juni 2023 EAPC 18th World Congress in Rotterdam met als thema 'Equity and diversity'.
Symposium Complementaire Zorg in de Palliatieve Fase 15 juni 2023 Symposium naar aanleiding van de nieuwe handreiking Complementaire Zorg in de palliatieve fase. Deelnemers worden bijgepraat over de nieuwste wetenschappelijke kennis over zes complementaire interventies.
Ziekte in het gezin (congres) 21 juni 2023 Congres waar zorgverleners leren om kinderen en jongeren met een ernstig zieke ouder te begeleiden.
Jaarcongres Palliatieve Zorg 12 september 2023 12 september staat in het teken van de 15e editie van het Jaarcongres Palliatieve Zorg: zorg die niet gericht is op genezing, maar verzachting van lijden.
Passende zorg rondom het levenseinde in de VG-sector (meerdaagse scholing) 19 september / 16 november 2023 Training voor zorgverleners werkzaam in de verstandelijk gehandicaptensector over palliatieve zorg.
Basistraining palliatieve zorg 23 september / 15 november 2023 Basistraining voor zorgverleners over het bieden van effectieve en goede palliatieve zorg.
Palliatieve zorg (cursus) 28 september / 7 december 2023 Cursus voor zorgverleners van niveau 3-6 en zorgprofessionals zoals praktijkondersteuners en huisartsen. De cursus bestaat uit zes donderdagmiddagen met zes verschillende thema's.
Advance care planning in de kindergeneeskunde (meerdaagse scholing) 3 oktober / 17 oktober 2023 Tweedaagse, verdiepende ACP-training die leert ACP toe te passen in de praktijk. Advance care planning (ACP) is een proces van gespreksvoering waarin kinderen met een ernstige aandoening en hun ouders zich bewust worden van hun voorkeuren en doelen voor toekomstige zorg en behandeling en deze bespreken met zorgverleners.
Omgaan met sterven (meerdaagse scholing) 3 oktober / 18 juni 2024 Scholing op post-hbo-niveau over de begeleiding van stervenden waarbij ingegaan wordt op het opdoen van kennis over de gelaagdheid van sterven en het ontwikkelen van wijsheid door te ervaren.
Contact