Agenda

Stimuleringssubsidie implementeren in de palliatieve zorg (webinar) 8 december 2022 Webinar waarbij het implementeren van stimuleringssubsidie in de palliatieve zorg centraal staat.
Palliatieve zorg voor Verpleegkundig Specialisten en Physician Assistants 10 januari / 28 juni 2023 De cursus is bedoeld om basiskennis en vaardigheden ten aanzien van de palliatieve zorg te verstevigen of te verdiepen. Ook voor het opdoen van basiskennis over consultvoering in een intra-(trans)muraal palliatief consultatieteam.
Palliatieve zorg voor verzorgenden en verpleegkundigen (basiscursus) 19 januari / 2 februari 2023 Basiscursus palliatieve zorg voor verpleegkundigen en verzorgende bestaande uit een e-learning en twee interactieve dagdelen.
Zorgpad Stervensfase (startbijeenkomst) 25 januari 2023 Bijeenkomst waarin een introductie op de implementatie van het Zorgpad Stervensfase wordt gegeven. Op basis van de informatie in de bijeenkomst kunnen projectleiders bepalen of hun organisatie klaar is voor de implementatie van het zorgpad.
Vooraankondiging: 11de Amsterdam Symposium Palliatieve Zorg 2 februari 2023 Sinds 2011 organiseert het EPZ elk jaar het 'Amsterdam Symposium Palliatieve Zorg'. Dit keer is het thema 'Het monitoren van symptomen, waarom zouden we?'.
Kinderpalliatieve zorg (basistraining) 7 februari / 18 april 2023 Vierdaagse basistraining vanaf 12 september 2022 waarin actuele (wetenschappelijke) ontwikkelingen, vaardigheden, attitude en de organisatie van de palliatieve zorg gericht op kinderen aan bod komen.
Digitale nalatenschap (eendaagse scholing) 9 februari 2023 Cursus voor zorgverleners over het aangaan van gesprekken met patiënten in de palliatieve fase over digitale nalatenschap.
Palliatieve zorg voor verzorgenden (meerdaagse scholing) 17 februari / 23 juni 2023 Verdiepende scholing waarin de cursist wordt gekoppeld aan de vier dimensies van palliatieve zorg en meegenomen in theoretische en praktische kennis rondom palliatieve zorg.
Palliatieve Zorg Interprofessioneel (meerdaagse scholing) 17 februari / 23 juni 2023 Verdiepende scholing waarin de cursist (werkzaam in een interdisciplinair team) gekoppeld wordt aan de vier dimensies van palliatieve zorg en meegenomen in theoretische en praktische kennis rondom palliatieve zorg.
Congres Leven toevoegen aan de dagen 16 maart 2023 Congres met een gevarieerd en inspirerend workshopprogramma, voor zowel de geoefende palliatieve zorgverlener, als de beginner op dit terrein.
Contact