Agenda

Jaarverslag NPZ Stadsgewest Breda 2021 19 september 2022 Jaarverslag 2021
Casusoverleg Palliatieve Zorg VG/VZ/GGZ regio West-Midden Brabant  17 oktober / 23 januari 2023 lerend netwerk voor mensen met een belemmerende toegang tot reguliere palliatieve zorg
Consortium palliatieve zorg ZWN: oproep (pitch)bijeenkomst 31 januari 2023 Het consortium Zuidwest-Nederland (ZWN) zet zich al jaren in voor de beste palliatieve zorg voor iedereen in onze consortium regio. De kracht van het consortium is dat we zorgpraktijk, onderwijs en onderzoek aan elkaar verbinden. Dit doen we o.a. door de lessen van reeds bestaande lerende netwerken breder te delen en door nieuwe verbindingen aan te gaan. Hiervoor hebben we jullie input nodig!
Basiscursus palliatieve zorg voor verpleegkundigen 13 februari / 5 juni 2023 Goede palliatieve zorg start bij deskundige professionals. Het Netwerk Palliatieve Zorg biedt daarom jaarlijks de basiscursus palliatieve zorg aan. Deze cursus is ontwikkeld voor verpleegkundigen niveau 4 en 6 die een verdieping zoeken in de palliatieve zorg. De B-learning cursus bestaat uit een combinatie van 7 bijeenkomsten fysiek onderwijs en zelfstudie (ca 20 a 30 uur) met ondersteuning van een digitale leeromgeving. De volgende onderwerpen komen aanbod
Basiscursus palliatieve zorg voor verzorgenden 27 februari / 15 mei 2023 Goede palliatieve zorg start bij deskundige professionals. Het Netwerk Palliatieve Zorg biedt daarom jaarlijks de basiscursus palliatieve zorg aan. Deze cursus is ontwikkeld voor verzorgenden die een verdieping zoeken in de palliatieve zorg. De B-learning cursus bestaat uit een combinatie van 7 bijeenkomsten fysiek onderwijs en zelfstudie (ca 15 uur) met ondersteuning van een digitale leeromgeving. De volgende onderwerpen komen aanbod:
Contact