Agenda

Proactieve zorgplanning bij mensen met beginnende dementie 19 juni 2024 Palliatieve zorg beoogt de kwaliteit van leven te behouden of verbeteren, door tijdig te reageren op fysieke, psychische en sociale behoeften bij mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Daarnaast is er aandacht voor zingeving en wensen voor toekomstige zorg. Het is belangrijk dat mensen met beginnende dementie hun behoeften en wensen kenbaar maken. Dit vraagt van zorgprofessionals dat zij tijdig het gesprek aangaan met mensen met dementie over wat voor hen belangrijk is, nu en in de toekomst. Dat is geen eenmalig gesprek, maar een proces van communicatie over wensen en behoeften. Idealiter zijn naasten daar ook bij betrokken. Doel van deze gesprekken is in te komen tot de best passende zorg in de laatste levensfase. Hoe ga je deze gesprekken dan aan? Wat vraagt dit van betrokken zorgverleners? En hoe kun je met elkaar samenwerken in proactieve zorgplanning bij mensen met dementie?
Basiscursus palliatieve zorg voor verpleegkundigen 7 oktober / 27 januari 2025 Goede palliatieve zorg start bij deskundige professionals. Het Netwerk Palliatieve Zorg biedt daarom jaarlijks de basiscursus palliatieve zorg aan. Deze cursus is ontwikkeld voor verpleegkundigen niveau 4 en 6 die een verdieping zoeken in de palliatieve zorg. De B-learning cursus bestaat uit een combinatie van 7 bijeenkomsten fysiek onderwijs en zelfstudie (ca 20 a 30 uur) met ondersteuning van een digitale leeromgeving. De volgende onderwerpen komen aanbod
Basiscursus palliatieve zorg voor verzorgenden 14 oktober / 13 januari 2025 Goede palliatieve zorg start bij deskundige professionals. Het Netwerk Palliatieve Zorg biedt daarom jaarlijks de basiscursus palliatieve zorg aan. Deze cursus is ontwikkeld voor verzorgenden die een verdieping zoeken in de palliatieve zorg. De B-learning cursus bestaat uit een combinatie van 7 bijeenkomsten fysiek onderwijs en zelfstudie (ca 15 uur) met ondersteuning van een digitale leeromgeving. De volgende onderwerpen komen aanbod:
Contact