Themabijeenkomst Proactieve zorgplanning bij mensen met beginnende dementie

  • Datum 19-06-2024
  • Tijd 17.30 (inloop vanaf 17.00u tot 20.00u
  • Locatie Surplus, Leuvenaarstraat 91 Breda, ruimte de Groene Kamer
  • Doelgroep professionals en vrijwilligers betrokken bij de palliatieve zorg.
  • Kosten er zijn geen kosten aan verbonden.

Palliatieve zorg beoogt de kwaliteit van leven te behouden of verbeteren, door tijdig te reageren op
fysieke, psychische en sociale behoeften bij mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Daarnaast is er aandacht voor zingeving en wensen voor toekomstige zorg. Het is belangrijk dat mensen met beginnende dementie hun behoeften en wensen kenbaar maken. Dit vraagt van zorgprofessionals dat zij tijdig het gesprek aangaan met mensen met dementie over wat voor hen belangrijk is, nu en in de toekomst. Dat is geen eenmalig gesprek, maar een proces van communicatie over wensen en behoeften. Idealiter zijn naasten daar ook bij betrokken. Doel van deze gesprekken is in te komen tot de best passende zorg in de laatste levensfase. Hoe ga je deze gesprekken dan aan? Wat vraagt dit van betrokken zorgverleners? En hoe kun je met elkaar samenwerken in proactieve zorgplanning bij mensen met dementie?

De bijeenkomst wordt begeleid door Annemarie den Dulk, specialist ouderengeneeskunde en kaderarts palliatieve zorg.

Aanmelden bij Nicole lamper nlamper@amphia.nl onder vermelding van:
naam, organisatie, functie en eventueel big registratienummer (ivm accreditatie verpleegkundigen, verzorgenden en casemanagers dementie)

Uitnodiging met programma

Contact