V&VN: Profiel Palliatieve Zorg Verpleegkundige

Nieuws Netwerk Oost-Veluwe 29 april 2022

Met het Profiel Palliatieve Zorg Verpleegkundige wil het bestuur V&VN Palliatieve Zorg een bijdrage leveren aan de professionalisering van de verpleegkundige die frequent zorg verleent aan mensen met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid. Omdat het nu ontbreekt aan een erkende opleiding kan nog niet gesproken worden van een volwaardig expertisegebied ‘Palliatieve Zorg Verpleegkundige’. Een erkende opleiding is noodzakelijk om als ‘specialist palliatieve zorg’ (Kwaliteitskader palliatieve zorg NL, 2017) gekwalificeerd te kunnen worden. Beide zijn een voorwaarde voor de positionering van de verpleegkundige werkzaam in de meer complexe palliatieve zorg.