Start project proactieve zorgplanning

Nieuws Netwerk Oost-Veluwe 21 februari 2024

De netwerken palliatieve zorg in de regio’s Oost-Veluwe en Zutphen zijn een gezamenlijk project gestart om proactieve zorgplanning in beide regio’s te verbeteren door: 1) inrichten van het proces en werkafspraken (rollen) over transmurale proactieve zorgplanning, 2) zorg dragen voor bewustwording en bijscholing van professionals en burgers om deze gesprekken goed te kunnen voeren, 3) toepassen van proactieve zorgplanning en 4) dataextractie/registratie om effecten te monitoren. 

Het doel is dat er geen taboe meer is op (het spreken over) de laatste levensfase, zodat wensen in de laatste levensfase bespreekbaar worden. Alleen dan kunnen we goede palliatieve zorg verlenen. In de regio’s Oost-Veluwe en Zutphen gaan we hierover het gesprek met elkaar aan. Want palliatieve zorg gaat niet alleen over de dood, maar ook over het leven en hoe je dat wilt leiden. We geven hiermee uitvoering aan en van de doelstellingen van het nationaal programma palliatieve zorg 2 (NPPZ@), zoeken aansluiting met de landelijke campagne Praat vandaag over morgen (Actiz) die in de gemeente Apeldoorn al is opgepakt. Iedereen kan hierbij aansluiten en het praatbankje twee weken lenen en een filmpje laten maken. We hopen dat ook de overige gemeenten in onze netwerkregio’s ( IZA regio Oost-Veluwe-Zutphen) hierbij gaan aansluiten.

 

Meer informatie