Scholingsmiddag Pralein (PRaten over het LEvenseINde)

Nieuws Netwerk Oost-Veluwe 17 januari 2022

De Kenniskring VGZ Oost-Nederland heeft op donderdag 27 januari van 10-12 uur de online scholing Pralein (PRaten over het LEvenseINde) georganiseerd.

Inhoud scholing

Cliënten met ernstige meervoudige beperkingen (EMB) kunnen zich nauwelijks tot niet verbaal uiten en de interpretatie van non-verbale communicatie kan moeilijk zijn voor zorgprofessionals. Veel zorgprofessionals ervaren handelingsverlegenheid rondom het voeren van levenseindegesprekken bij cliënten met EMB in de palliatieve fase. Juist bij deze groep is het belangrijk de wensen en behoeften met betrekking tot hun toekomstige zorgverlening en zorg rondom het levenseinde tijdig in kaart te brengen. Om de handelingsverlegenheid te reduceren ontwikkelden studenten van Saxion een hulpmiddel dat aansluit bij het niveau van EMB. De zorgprofessionals kunnen dit prototype, dat gebaseerd is op de Gesprekswijzer Proactieve zorgplanning gebruiken ter ondersteuning van het gesprek over wensen en behoeften rondom het levenseinde. 

Meer informatie